efektum
Jak skorzystać z rehabilitacji leczniczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2023-10-13
Śląskie

ZUS pokrywa koszty

Wniosek o skierowanie na rehabilitację będzie zasadny, gdy np. lekarz orzecznik ZUS stwierdzi taką potrzebą podczas kontroli zwolnienia lekarskiego bądź gdy starasz się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

- Od początku roku rehabilitację leczniczą ukończyło 155 mieszkańców regionu, skierowanych przez opolski ZUS do ośrodków rozmieszczonych na terytorium całego kraju. Większość osób, bo 110 leczyło schorzenia narządu ruchu, a 26 osób schorzenia układu krążenia. Pozostali byli kierowani na leczenie układu oddechowego, gruczołu piersiowego, schorzeń psychosomatycznych i narządu głosu – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

W przypadku większości schorzeń rehabilitacja lecznicza na którą kieruje ZUS odbywa się stacjonarnie czyli na zasadzie całodobowego pobytu w ośrodku. Placówki, z którymi ZUS podpisał umowę na świadczenie takich usług znajdują się w całej Polsce, głównie na Podkarpaciu i nad Bałtykiem. W systemie ambulatoryjnym (codzienne dojazdy do miejsca rehabilitacji) leczy się głównie schorzenia narządu ruchu oraz układu krążenia.

Ile trwa turnus?

Rehabilitacja trwa zwykle 24 dni z opcją przedłużenia bądź skrócenia turnusu. O tym może zdecydować ordynator ośrodka rehabilitacyjnego. Po zakończonej rehabilitacji w ośrodku otrzymasz kartę informacyjną z jej przebiegu z informacją o stanie zdrowia.

Gotowy formularz

Wniosek o rehabilitację (Wniosek PR-4) powinien wypełnić lekarz pierwszego kontaktu bądź specjalista, u którego się leczysz, a można go złożyć w najbliższej placówce ZUS. Jeśli lekarz wystawi wniosek o rehabilitację w trakcie wystawiania zwolnienia lekarskiego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, to takiego dokumentu nie trzeba zanosić osobiście do ZUS-u, ponieważ lekarz prześle go w formie elektronicznej bezpośrednio do ZUS-u.

We wniosku należy wskazać swoje dane czyli:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania i numer telefonu,
 • rozpoznanie medyczne w języku polskim,
 • opinię, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy,
 • dokumentację medyczną leczenia (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, USG itp.),
 • informację, że dotyczy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.

Co obejmuje program rehabilitacji leczniczej?

Lekarz w ośrodku rehabilitacyjnym ustali indywidualnie zabiegi i zajęcia z zakresu:

 • różnych form rehabilitacji fizycznej, czyli kinezyterapii indywidualnej, zbiorowej i ćwiczeń w wodzie,
 • fizykoterapii (ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym wielkiej i niskiej częstotliwości, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii, masażu klasycznego i wibracyjnego),
 • rehabilitacji psychologicznej, w tym między innymi psychoedukacji i treningów relaksacyjnych,
 • edukacji zdrowotnej w zakresie:
 • zasad prawidłowego żywienia,
 • znajomości czynników ryzyka w chorobach cywilizacyjnych,
 • znajomości czynników zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy,
 • podstawowych praw i obowiązków pracodawcy oraz pracownika,
 • kontynuacji rehabilitacji w domu po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego
Ocena: 0
Wyświetleń: 227 Dodał(a): zibi2