efektum
Mobilność osób o szczególnych potrzebach 2023-10-09
Śląskie

I Konferencja naukowo-szkoleniowa „Mobilność osób o szczególnych potrzebach”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 26-27 października 2023 roku.

Termin: 26-27 października 2023 r.


Konferencja objęta jest honorowym patronatem Rektora – Komendanta WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysława Wachulaka

Organizatorzy konferencji:

  • Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Mechanicznej
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Psychologii
  • Instytut Transportu Samochodowego
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Mobilność osób o szczególnych potrzebach”

Konferencja adresowana jest do osób, instytucji oraz organizacji społecznych i gospodarczych zainteresowanych aktualnym stanem i pespektywami rozwoju środków transportu indywidualnego w zakresie korzystania z nich przez osoby o szczególnych potrzebach (OSP – m.in. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby osłabione chorobami, ofiary wypadków i katastrof drogowych, żołnierze weterani, osoby ze stresem pourazowym).

Podczas Konferencji chcemy zaprezentować przesłanki do doskonalenia pojazdów przeznaczonych dla OSP umożliwiające zwiększenie mobilności tych osób oraz zmniejszające zagrożenia wypadkami drogowymi i powodujące minimalizację ich skutków.

Ważnym celem Konferencji będzie promowanie projektowania uniwersalnego w obszarze transportu indywidualnego umożliwiającego wypracowywanie i upowszechniane innowacyjnych rozwiązań oraz standardów usług powszechnych przyjaznych OSP, co jest szczególnie ważne w kontekście kształcenia przyszłej kadry inżynierskiej.

Program Konferencji

Program Konferencji obejmuje wybrane grupy zagadnień technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych z obszaru rozwoju szerokiej gamy pojazdów przeznaczonych dla OSP (samochody osobowe, dostawcze, motocykle, skutery, motorowery, rowery, czterokołowce, urządzenia transportu osobistego, hulajnogi elektryczne oraz wózki inwalidzkie) w zakresie ich identyfikacji, doskonalenia konstrukcji, technologii naprawy i serwisowania. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na zagadnienia wiążące rozwój w/w pojazdów z problemami zagrożeń wypadkowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przewidujemy również sesje tematyczne poświęcone sytuacji psychologicznej i społecznej OSP, co pozwoli jeszcze lepiej zrozumieć ich potrzeby.

Zakładamy, że Konferencja i dyskusje jej towarzyszące staną się inspiracją do podejmowania oryginalnych i innowacyjnych badań w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem badań o charakterze utylitarnym.

Na Konferencji planuje się prezentację referatów zamówionych wcześniej przez organizatorów, ale również zgłoszonych przez uczestników Konferencji.
Część referatów zostanie wygłoszona w czasie obrad plenarnych a pozostałe zostaną przedstawione na sesji plakatowej. Przewidziano czas na dyskusję z autorami referatów. Konferencja będzie dostępna on-line oraz tłumaczona na język migowy.

Na Konferencję zostaną zaproszeni producenci pojazdów przeznaczonych dla OSP z możliwością prezentacji swoich wyrobów.

Szczegóły:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zapraszamy-na-i-konferencje-naukowo-szkoleniowa-mobilnosc-osob-o-szczegolnych-potrzebach/

Ocena: 0
Wyświetleń: 225 Dodał(a): zibi2