efektum
Czy lokal wyborczy jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami? Arkusz oceny 2023-10-06

Dostępne wybory to również dostępne lokale wyborcze. Takie, które umożliwiają osobom z niepełnosprawnościami osobiste i tajne oddanie gło

Zamieszczamy poniżej „Arkusz oceny dostępności lokalu wyborczego”.

Każda osoba odpowiedzialna za przygotowanie lokalu wyborczego może się nim posłużyć, aby ocenić, czy lokal jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Arkusz pozwala sprawdzić czy spełnione są warunki techniczne lokali wyborczych określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 336).

Ponieważ przygotowanie lokali wyborczych to odpowiedzialność gmin, Rzecznik Praw Obywatelskich skierował  5 czerwca br. list w sprawie dostępności lokali wyborczych dla osób z niepełnosprawnościami do wszystkich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Na zapewnienie i monitorowanie dostępności może mieć wpływ wiele osób: kierownicy instytucji, w których odbędą się wybory, członkowie komisji wyborczych, społeczni obserwatorzy wyborów, same osoby z niepełnosprawnością oraz ich bliscy.

Z „Arkuszem oceny dostępności lokalu wyborczego” łatwo będzie sprawdzić, co jeszcze pozostaje do zrobienia. Zachęcamy do korzystania i upowszechnienia tego narzędzia.

link

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2023-10/arkusz_oceny_lokale_wyborcze_2023.pdf

Ocena: 0
Wyświetleń: 220 Dodał(a): zibi2