efektum
Nowe orzeczenie o niepełnosprawności wymaga nowego skierowania na badania. Ale nie zawsze 2023-10-02
Śląskie
Do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej senator Andrzej Kobiak skierował oświadczenie, w którym poruszył zgłaszany przez pracodawców problem badań okresowych w związku z nowymi orzeczeniami o niepełnosprawności.

- Pracownicy niepełnosprawni mający zatrudnienie i posiadający ważne badania lekarskie, np. okresowe, wnioskują o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności. Pracodawcy zgłaszają w tym zakresie uprawnione wątpliwości – podkreślił senator Andrzej KobiakW odpowiedzi MZ wskazał, że po przedstawieniu przez pracownika nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności pracodawca powinien skierować go na badania okresoweNatomiast MRiPS podał, że pracodawca rzeczywiście może tak postąpić, ale nie ma takiego obowiązkuZ uwagi na odmienne stanowiska obu resortów senator po raz kolejny poprosił oba Ministerstwa o odpowiedzi w przedmiotowej sprawie

Nowe orzeczenie o niepełnosprawności a ponowne badania okresoweMinisterstwo Zdrowia wyjaśnia, że po przedstawieniu przez pracownika nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności pracodawca powinien pokierować go na badania z zakresu medycyny pracy. Natomiast Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podkreśla, że pracodawca może, ale obowiązku nie ma.

Ze względu na dwa odmienne stanowiska obu resortów senator Andrzej Kobiak po raz kolejny przesłał oświadczenie, w którym wskazał na problem pracodawców. Dotyczy to takich sytuacji, gdy w trakcie trwania pracy pracownik z orzeczonym stopniem niepełnosprawności przedstawi pracodawcy kolejne orzeczenie, więc przedsiębiorcy mają wątpliwości czy są zobowiązani do wysłania tej osoby na wcześniejsze badania do medycyny pracy.

Orzeczenia o niepełnosprawności. Dwie odpowiedzi od resortówOdpowiedzi w imieniu MZ udzielił wiceminister Waldemar Kraska, który podtrzymał poprzednie stanowisko resortu.

- Kolejna informacja o orzeczonej niepełnosprawności powinna stanowić dla pracodawcy sygnał stanu zdrowia pracownika. Pracodawca powinien zatem skierować pracownika na badanie kontrolne, aby mieć pewność, że warunki pracy na danym stanowisku nie będą miały negatywnego wpływu na stan zdrowia i bezpieczeństwa pracownika lub, że nie zaistniała potrzeba dostosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej – czytamy w odpowiedzi.

Powołał się przy tym na wyrok Sądu Najwyższego – Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 grudnia 2002 roku (I PK 44/02), z którego wynika, że aktualnym orzeczeniem lekarskim jest \"orzeczenie stwierdzające stan zdrowia pracownika w dacie, w której pracownik ma być dopuszczony do pracy. Zachowuje ono aktualność w okresie w nim wymienionym, jednak staje się nieaktualne w przypadku wystąpienia w tym okresie zdarzeń, które mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika\".

Natomiast wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik odpowiedział, że obecnie obowiązujące przepisy nie zakazują pracodawcy skierowania pracownika na badania profilaktyczne w sytuacji, gdy nadal jest ważne poprzednio wydane orzeczenie lekarskie.

Dodał także, że w sytuacjach budzących wątpliwości co do dotychczasowego dostosowania stanowiska pracy i sposobu jej wykonywania, przepisy mogą \"przemawiać za celowością przeprowadzania różnych konsultacji ze służbą medycyny pracy także w razie przedstawienia orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność pracownika\".

- Mimo braku obowiązku przeprowadzania badań okresowych pracowników w przypadku przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność pracownika, orzeczenie przedstawione pracodawcy może stać się impulsem do przeprowadzenia badania okresowego lub innej konsultacji z lekarzem medycyny pracy tak, aby osoba, która stała się niepełnosprawna w trakcie zatrudnienia lub zmianie uległ jej stopień niepełnosprawności, mogła kontynuować zatrudnienie w optymalnie zorganizowanym środowisku pracy – podsumował wiceminister Wdówik.
Ocena: 0
Wyświetleń: 291 Dodał(a): zibi2