efektum
Osoby z niepełnosprawnościami czują się zagrożone i piszą do minister Maląg. \\\"Żądamy upublicznienia prac\\\" 2023-09-20
Świętokrzyskie
Niepełnosprawni i ich opiekunowie walczą o upublicznienie prac nad skalą określającą, na ile dana osoba jest samodzielna i niezależna, a na ile potrzebuje wsparcia innych. Ta skala ma być wykorzystywana przy ustalaniu wysokości świadczenia wspierającego, które wejdzie w życie w styczniu 2024 roku. A dotąd niewiele o niej wiadomo.

W styczniu 2024 roku ma wejść w życie ustawa o świadczeniu wspierającym. To pomysł forsowany przez pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Pawła Wdówika oraz rząd Prawa i Sprawiedliwości. Zmiany - popierane przez część środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów - wywołują jednak liczne kontrowersje. Jak pisaliśmy na naszym portalu, zdaniem części opiekunów jest niesprawiedliwy, a rodziny potrzebujące wsparcia stracą po wejściu w życie ustawy.

Cały problem dotyczy skali określającej, na ile dana osoba z niepełnosprawnością jest samodzielna i niezależna, a na ile potrzebuje wsparcia innych. To na podstawie tej skali ma być oceniany poziom potrzeby wsparcia danej osoby z niepełnosprawnością. Do dziś jednak nie wiadomo, jaka skala będzie obowiązywać i jakie będą w niej wskazane zasady. Świadczenie wspierające ma być przyznawane od 70 punktów (na 100 możliwych do uzyskania). Część rodzin obawia się, że duża rzesza niepełnosprawnych na te 70 punktów się nie załapie, bo komisje orzekające uznają, że są samodzielni i świetnie sobie w życiu radzą. Chodzi m.in. o osoby w spektrum autyzmu czy z niepełnosprawnością sprzężoną.

Stąd apel do minister rodziny o ujawnienie prac nad rozporządzeniem w sprawie skali \"My, osoby z niepełnosprawnością i osoby je wspierające, głęboko poruszeni zagrożeniami wynikającymi z Ustawy o świadczeniu wspierającym z dnia 7 lipca 2023 r., żądamy niezwłocznego upublicznienia prac i poddania konsultacjom społecznym projektu rozporządzenia określającego narzędzia do wyznaczenia poziomu potrzeby wsparcia oraz wysokości świadczenia wspierającego\" - piszą organizacje, zrzeszające przedstawicieli środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Pod listem otwartym do Marleny Maląg są podpisy m.in. takich ruchów i organizacji jak: Godność i Wsparcie Drogą i Nadzieją, Inicjatywa Nasz Rzecznik, Stowarzyszenie Słyszeć bez Granic, Fundacja Dom Autysty, 2119: Protest OzN i osób opiekuńczych, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Porozumienie AUTYZM-POLSKA, Fundacja Wspólnota Nadziei i wiele innych z całego kraju.

\"Wśród setek tysięcy osób z niepełnosprawnością i ich rodzin dominuje utrata poczucia bezpieczeństwa wynikającego z braku możliwości oceny skutków przedmiotowej ustawy. Tryb przyjęcia ustawy i prace nad rozporządzeniem nie spełniają standardów wyznaczonych przez Konwencję ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, która zakłada konieczność konsultacji publicznych z osobami z niepełnosprawnością rozwiązań ich dotyczących\"- wskazują autorzy petycji.

Piszą wprost, że oczekują ujawnienia, kto pracuje nad skalą i narzędziami do oceny potrzeby wsparcia. Chcą też wiedzieć, czy przeprowadzono w tym zakresie badania na reprezentatywnej grupie społecznej. Pytają również o to, czy wprowadzana skala - jako nowe narzędzie - będzie uwzględniała specyfikę różnych niepełnosprawności, \"a w prowadzonych bądź planowanych pracach będą uczestniczyli przedstawiciele organizacji społecznych, posiadający wiedzę o różnych rodzajach niepełnosprawności\".
Ocena: 0
Wyświetleń: 235 Dodał(a): zibi2