efektum
NIEPEŁNOSPRAWNI BĘDĄ MIELI LŻEJ 2023-07-07
Opolskie, Nysa
Osoby niepełnosprawne niemal na każdym kroku napotykają problemy: bariery architektoniczne, niezrozumienie przez zdrowych ludzi czy w końcu powolne odcinanie się od świata.
1 lipca OPS w Nysie uruchomił pierwsze mieszkanie chronione wspierane dla osób niesamodzielnych – osób starszych lub/i osób z niepełnosprawnościami. Mieszkanie przeszło kompleksowy remont i jest w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Remont i wyposażenie przeprowadzono w ramach projektu partnerskiego pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, którego Liderem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Dofinansowanie pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – informuje Urząd Miejski w Nysie.
Dla lokatorów to na pewno duży powód do radości i większej nadziei, że życie może być radosne.To będzie dla nich początek nowego etapu w życiu. Na pewno w Nysie będzie powstawać więcej takich mieszkań– mówi Burmistrz Nysy, Kordian Kolbiarz.
Dzięki inicjatywom marszałka Andrzej Buła Urząd Marszałkowski wsparł w obszarze polityki społecznej mieszkańców gminy Nysa kwotą około 3 milionów zł, z tego około 700 tys. to działania Marszałkowskiego Kuriera Społecznego, a ponad 765 tys. usługi opiekuńcze. W Nysie partnerem dla ROPS jest nyski Ośrodek Polityki Społecznej.
Arkadiusz Kuglarz, dyrektor gabinetu Marszałka Andrzeja BułyPowierzchnia mieszkalna lokalu to 54,98 m2. Składa się ono z 3 osobnych pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC oraz z balkonu. Lokal został przekazany w trwały zarząd Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie. Usługi w ww. mieszkaniu będą miały charakter pobytu stałego lub okresowego. Mieszkanie służyć będzie osobom niesamodzielnym wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych lub asystenckich.
Ocena: 0
Wyświetleń: 371 Dodał(a): zibi2