efektum
Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych. Pieniądze wypłaci ZUS 2023-07-03
Śląskie
Według nowej ustawy pełnoletnie osoby z niepełnosprawnościami będą mogły liczyć na uzyskanie świadczenia wspierającego. Świadczenie w wysokości od 40 proc. do 220 proc. wysokości renty socjalnej będzie udzielane w zależności od tego, jaki poziom wsparcia będzie potrzebny. Wyjaśniamy, jakie wnioski i kiedy złożyć oraz ile pieniędzy będzie się należeć.                                     Nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami ma pomóc najbardziej potrzebującym, w tym osobom, które stale potrzebują opieki osób lub nieustannego wsparcia technologii.
Świadczenie wspierające będą mogły otrzymać bezpośrednio pełnoletnie osoby z niepełnosprawnościami. Jego wysokość zostanie powiązana z wysokością renty socjalnej, która po waloryzacji z marca 2023 roku wynosi 1588,44 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to wejdzie w życie 1 stycznia 2024 i będzie co roku waloryzowane.
W zależności od poziomu potrzeby wsparcia świadczenie będzie przysługiwało w wysokości od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej. Decyzję o tym, jaki poziom wsparcia będzie potrzebny, będą wydawane na wniosek osoby niepełnosprawnej przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.Zobacz więcej: 1300 zł i żadnych warunków? Kiedy Polacy dostaną te pieniądze?By określić potrzeby wynikające z nowego świadczenia, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności będą określały poziom potrzeby wsparcia w skali punktowej.
Jeśli potrzeba wsparcia zostanie określona na poziomie 95 do 100 punktów, wtedy osoba z niepełnosprawnością dostanie świadczenie w wysokości 220 proc. renty socjalnej. Poniżej przedstawiamy niższe poziomy: 90 - 94 punktów odpowiada 180 proc. wysokości renty socjalnej,85 - 89 punktów odpowiada 120 proc. wysokości renty socjalnej,80 - 84 punktów odpowiada 80 proc. wysokości renty socjalnej,75 - 79 punktów odpowiada 60 proc. wysokości renty socjalnej,70 - 74 punktów odpowiada 40 proc. wysokości renty socjalnej.
Poziom potrzeby wsparcia w formie punktów będzie ustalony przez zespoły na podstawie tego, w jakim niezbędnym zakresie osoba niepełnosprawna potrzebuje wsparcia. Świadczenie będzie przyznane w związku z brakiem lub utratą autonomii fizycznej,psychicznej,intelektualnej,sensorycznej,gdy wymagane jest wsparcie jednej lub więcej osób,gdy wymagane jest wsparcie technologii wspomagających.
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydadzą decyzje o liczbie przyznanych punktów na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego i oceny funkcjonowania osoby, która ubiega się o przyznanie świadczenia.
Świadczenie wspierające ma być wypłacane przez ZUS. Osoby z niepełnosprawnością będą mogły składać wnioski o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia od stycznia 2024. Kolejne wnioski - o wypłatę świadczenia - będzie można składać po uzyskaniu tej oceny.Prawo do świadczenia wspierającego zostanie przyznane od dnia ukończenia przez osobę z niepełnosprawnością 18. roku życia, jeśli złoży ona wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia osiągnięcia pełnoletności.
Świadczenie wspierające ma być wypłacane niezależnie od tego, czy osoba niepełnosprawna otrzymuje już inne świadczenia, takie jak renta, czy dodatek pielęgnacyjny.ReklamaKwota świadczenia nie będzie podlegała opodatkowaniu od osób fizycznych, natomiast będzie wliczana do dochodu, który warunkuje przyznawanie świadczeń ze środków publicznych.
Ocena: 0
Wyświetleń: 363 Dodał(a): zibi2