efektum
Dofinansowanie PFRON i refundacja NFZ do niezbędnego sprzętu i wyrobów medycznych 2023-06-26
Śląskie
Jeśli chcesz kupić jakiś sprzęt ortopedyczny lub środek pomocniczy, możesz liczyć na dofinansowanie z NFZ. Z kolei jeżeli nie stać cię na dopłatę, pomoże ci Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Powszechnie wiadomo, że sytuacja osób niepełnosprawnych jest u nas nienajlepsza, oraz że zdecydowanie potrzebują dofinansowania ze strony państwa. Niepełnosprawni, którym potrzebny jest sprzęt ortopedyczny lub środki pomocnicze, mogą liczyć na refundację z NFZ oraz pomoc finansową ze środków PFRON, jeżeli nie stać ich na kwotę pozostałą do zapłacenia.
Na stronie internetowej Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych znajduje się katalog przedmiotów i środków oraz wysokość przysługującej przy ich zakupie refundacji ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
Jeśli wymagana jest Twoja dopłata, możesz zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o pomoc finansowaną ze środków PFRON.
Co to jest sprzęt ortopedyczny i do czego służy?Sprzętem ortopedycznym są urządzenia i narzędzia, pomagające w leczeniu różnych schorzeń ortopedycznych. Dla osób z chorobami i urazami ortopedycznymi jest bardzo ważny, a czasem wręcz niezbędny. Zapewnia chorym z urazami potrzebne wsparcie i stabilizację, co przyspiesza proces leczenia i rehabilitacji. Sprzęt ten może znacznie zmniejszyć ból, zapobiec dalszym uszkodzeniom i zwiększyć zakres ruchu. Dzięki sprzętowi ortopedycznemu pacjenci mogą wrócić do normalnego funkcjonowania i aktywności fizycznej.
Sprzęt ortopedyczny jest stosowany w leczeniu schorzeń ortopedycznych, takich jak złamania kości, skręcenia, deformacje czy bóle stawów.
W zależności od rodzaju urazu lub choroby, pacjent może potrzebować różnego sprzętu ortopedycznego. Np. jeśli ma złamaną kość, potrzebna będzie szyna zapewniająca stabilizację kości i chroniąca ją przed uszkodzeniem w trakcie zrastania się.
W przypadku uszkodzeń kręgosłupa lub szyi, pacjent może potrzebować kołnierza ortopedycznego, który zapewni stabilizację, ale i zmniejszy ból towarzyszący takim urazom.
Co to są środki pomocnicze?To przedmioty, które w znacznym stopniu ułatwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym lub wręcz to umożliwiają. Przykłady takich środków: pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki.
Jak skorzystać z dofinansowania PFRON?Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych otrzymuje się po złożeniu wniosku. Może go złożyć każdy, kto:
ma dokument potwierdzający niepełnosprawność,otrzymał od lekarza prowadzącego zalecenie, dotyczące zakupu sprzętu,pełnia kryterium dochodowe: o dofinansowanie mogą ubiegać się ci, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty: 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, a w przypadku osoby samotnej nie przekracza 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia.Niestety, z dofinansowania nie może skorzystać osoba, mająca wobec PFRON wymagalne zobowiązania.
Do wniosku trzeba dołączyć:aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,fakturę z ceną nabycia sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych. Faktura powinna zawierać wyodrębnioną kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego. Można też dołączyć inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Kolejna możliwość to kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.Dokumenty dołączasz do wniosku w formie:
skanu (w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW, czyli Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),kopii (w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale).Jednostka udzielająca wsparcia może wezwać wnioskodawcę, aby okazał/okazała oryginału dokumentu.
Kiedy można złożyć wniosek?Przez cały rok, ale dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR) dysponuje środkami finansowymi na ten cel. Po wyczerpaniu tych środków dofinansowanie z PCPR nie będzie możliwe.
Na jakie dofinansowanie można liczyć?Do 100 proc. udziału własnego w wyznaczonym przez NFZ limicie ceny oraz jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit nawet do 150 proc. sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego w zakupie tych przedmiotów.
Jednocześnie możesz skorzystać także z innych form pomocy (o ile spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa), np. z dofinansowania kosztów: oprzyrządowania samochodu, prawa jazdy, sprzętu elektronicznego, szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego, utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera, pobytu dziecka w żłobku albo przedszkolu, a także nauki na poziomie wyższym.
Ocena: 0
Wyświetleń: 339 Dodał(a): zibi2