efektum
Samodzielność drogą do sukcesu 2023-06-12
Śląskie

Wypadek spowodował, że w życiu Stevena Morgnera zaszły zmiany. Musiał odnaleźć się na rynku pracy jako osoba z niepełnosprawnością.

Wypadek

Przed wypadkiem Steven Morgner pracował jako menager w firmie organizującej eventy. Był ambitny i wciąż podnosił swoje kwalifikacje. Zdobył dyplom dziennikarza, ukończył studia z zakresu organizacji przedsiębiorstwa. W 2005 zaczął pracować jako menadżer projektów w firmie tworzącej oprogramowanie. Praca przynosiła mu satysfakcję.

Niestety wkrótce potem uległ wypadkowi samochodowemu, który całkowicie zmienił jego życie. W konsekwencji doznanych obrażeń stał się osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Miał problemy z poruszaniem się.

Mimo niepełnosprawności przez kilka lat utrzymał pracę w swojej starej firmie, jednak ostatecznie stracił ją w wyniku kryzysu finansowego w 2008 roku.

Niepełnosprawność barierą w zatrudnieniu

Jako kandydat ubiegający się o pracę odczuł negatywne konsekwencje niepełnosprawności. Nie był zapraszany na rozmowy kwalifikacyjne, a pracodawcy nie byli zainteresowani współpracą. Na krótko uzyskał pracę w Ministerstwie Polityki Społecznej. Po dwóch latach umowa wygasła. Niepowodzenia wzbudzały w nim frustrację.

Własna działalność gospodarcza

W Ministerstwie Polityki Społecznej został zatrudniony na czas określony na okres dwóch lat. Po tym okresie umowa Morgnera nie została przedłużona. Rozpoczął ponowne poszukiwanie pracy.

Praca w spółdzielni zatrudniającej osoby z niepełnosprawnością lub przejście na rentę nie wchodziły w grę, ponieważ czuł, że stać go na więcej. Jednocześnie nie planował przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Pan Steven szukał zajęcia, które będzie sprawiało mu satysfakcję. Podczas pracy w ministerstwie odnalazł drogę do kariery. Obserwując system opieki nad osobami starszymi, zauważył, że jest wiele w nim wad. W związku z tym wprowadzono oceny jakości usług opiekuńczych.

Niestety nie podwyższyło to poziomu opieki nad seniorami. Morgner stwierdził, że nie może stać obojętny wobec trudnej sytuacji osób starszych i po licznych praktykach i kursach dokształcających założył własną firmę.

Firma Stevena

Stworzył firmę audytorską, zajmującą się oceną jakości usług opiekuńczych świadczonych przez instytucje wspierające osoby wymagające pomocy w codziennym życiu. Jego pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ firmy świadczące usługi opiekuńcze nie mogą pozwolić sobie na przeprowadzenie audytu świadczonych przez siebie usług.

Czasami takimi obowiązkami zostaje obciążony personel medyczny. Jednak wtedy nie może poświęcić uwagi pacjentom. Morgner zatrudnił również dwóch współpracowników. Gdy przychodzą do szpitala, obserwują, w jaki sposób są traktowani pacjenci. Potem przekazują swoje uwagi. Dzięki nim pomoc pacjentom jest bardziej profesjonalna.

Postawy pracodawców

Steven jest zadowolony, że zmienił pracę. Dla wielu osób z niepełnosprawnościami w Niemczech praca jest niespełnionym marzeniem. Potwierdzają to doświadczenia Morgnera. Uważa on, że osoby z niepełnosprawnością w jego kraju nieustanie doświadczają dyskryminacji na rynku pracy.

Właśnie z tego powodu bardzo krytycznie ocenia postawę pracodawców wobec osób z niepełnosprawnościami. Marzy o tym, aby pracodawcy przestrzegali zapisów Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Pomoc dla niepełnosprawnych pracowników w Niemczech

Pracownicy z niepełnosprawnością w Republice Federalnej Niemiec mogą otrzymać różne formy pomocy. Może to być wsparcie finansowe na zakup sprzętu potrzebnego do otrzymania pracy oraz jej wykonywania.

Te środki mogą być przeznaczane na pokrycie kosztów związanych z otrzymaniem prawa jazdy, kupnem i przystosowaniem samochodu oraz jego naprawami. Pracownik z niepełnosprawnością może również przeznaczyć te pieniądze na utrzymanie i dostosowanie mieszkania.

Osoby, które chcą założyć własną firmę, mogą również otrzymać pomoc finansową. Właśnie z takiej formy wsparcia skorzystał Steven Morgner. Jako osoba prowadząca własną działalność gospodarczą chce wykonywać swoją pracę profesjonalnie.

Ocena: 0
Wyświetleń: 339 Dodał(a): zibi2