efektum
Praca – droga do samodzielności osób z niepełnosprawnościami 2023-03-31
Śląskie

Społeczeństwo w Niemczech dostrzega korzyści wynikające z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Potwierdzają to wyniki badań opinii publicznej.

Obowiązki pracodawców

Wielu pracodawców rezygnuje z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami lub przewlekle chorych, a prawne uregulowania tego problemu mogą spowodować rozwój gospodarczy.

Obowiązek zatrudnienia osób z niepełnosprawnością zawarto w nowelizacji Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec z 1994 roku. W Niemczech obowiązuje system kwotowy. Oznacza to, że pracodawcy w sektorze prywatnym i państwowym są zobowiązani do zatrudniania 5 procent osób z niepełnosprawnością.  

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami przyczynia się do rozwoju gospodarczego Niemiec. Osoby z niepełnosprawnościami, które są aktywne zawodowo odprowadzają podatki, a przez to wpływy do budżetu państwa niemieckiego zwiększają się.  Niemcy dzięki wyższym przychodom stają się zamożniejsze.

Niejeden pracodawca rozważa to, czy zatrudnić osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore na dane stanowisko oraz czy będzie ona dobrym pracownikiem. Prawo pracy nałożyło na pracodawcę obowiązek zatrudniania osoby z niepełnosprawnościami, co może dla pracodawcy przynieść pozytywne finansowe skutki. Pracodawcy zatrudniający pracowników z niepełnosprawnością otrzymują dopłaty z Federalnego Funduszu Kompensacji na dostosowanie stanowisk pracy, tworzenie miejsc pracy, pensji dla lektorów dla osób niewidomych.

Ankieta Instytutu Badania opinii Forsa

O pozytywnych skutkach zatrudniania osób z niepełnosprawnością wspomina Fors, który przeprowadził ankietę Instytutu Badania. Ukazała się ona na łamach internetowego wydania Frankfurter Allgemeine Zeitung. Można w niej zauważyć, że 52 procent Niemców twierdzi, że inkluzja osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych wzmacnia w przedsiębiorstwie kreatywność i bogactwo idei. Z przeprowadzonej ankiety wynika też, że ta osoba, która w codziennym życiu zmaga się z trudnościami, w życiu zawodowym wyróżnia się innowacyjnością i pomysłowością.

Obawy pracodawców

Zgodnie z przepisami, pracodawcy zatrudniający przynajmniej 20 pracowników muszą zatrudnić 5 procent osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Na otwartym rynku pracy istnieje konieczność skontrolowania, czy dysponuje się wolnymi stanowiskami dla osób ze znaczną niepełnosprawnością. Wielu pracodawców ma wątpliwości. Nie jest to tylko kwestia tego, że osoby z niepełnosprawnościami nie są w stanie osiągnąć identycznej wydajności. Pracodawcy wyrażają konkretne obawy.

Osoby z poważnymi niepełnosprawnościami są objęte z zasady większą ochroną przed zwolnieniem z pracy i mają prawo do dodatkowego urlopu. Za świadome niezatrudnianie osób z niepełnosprawnością pracodawcy grożą nieprzyjemne sankcje, np. Rada Zakładowa może nie zaakceptować zatrudnienia pełnosprawnego pracownika. Dodatkowo, dany zakład uiszcza opłaty kompensacyjne.

Zalety zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

Według nowych badań 70 procent Niemców prezentuje pogląd, że przez inkluzję osób przewlekle chorych i osób z niepełnosprawnościami rozwijają się społeczne kompetencje firmy. Natomiast 61 procent sądzi, że w ten sposób w zakładach pozostają eksperci, których by w przeciwnym wypadku zabrakło. Poza tym 47 procent osób uważa, że pracodawcy, którzy zatrudniają chorych przewlekle i osoby z niepełnosprawnościami mają korzyści z powszechnej rywalizacji o najlepiej wykwalifikowanych fachowców, ponieważ Ci mogą wykazać się świadomą odpowiedzialnością i są w stanie pokazać pracodawcy swoją atrakcyjność.

Poza tym pracodawcy, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami z poważnymi schorzeniami otrzymują często znaczące wsparcie. Do 90 procent pensji takiego pracownika przedsiębiorstwa mogą pozyskać od urzędów integracji, jednak za pierwsze dwa lata umowy o pracę. W kolejnych latach dofinansowanie ulega zmniejszeniu.

Znaczenie trenerów pracy

Osoby z niepełnosprawnościami same mogą wywierać wpływ na to, że przy urzędach integracji tak zwani trenerzy pracy udzielają im pomocy. Trenerzy pracy wspierają osobę z niepełnosprawnością na każdym etapie poszukiwania pracy.

Ich rolą jest nie tylko znalezienie odpowiedniej oferty pracy, ale również poznanie predyspozycji zawodowych osoby z niepełnosprawnościami. Ich zadaniem jest ustalenie możliwości i potrzeb tej osoby.

Trenerzy pracy pomagają przy wypełnieniu dokumentów aplikacyjnych oraz w są trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Towarzyszą osobie z niepełnosprawnością przy podpisywaniu umowy o pracę. Pomagają w utrzymaniu zatrudnienia, aż do usamodzielnienia się pracownika z niepełnosprawnością. Nie ma wątpliwości co do tego, że ich wsparcie stanowi uzupełnienie luki w pracy zawodowej, która z powodu niepełnosprawności zazwyczaj byłaby nie możliwa.  

Ocena: 0
Wyświetleń: 237 Dodał(a): zibi2