efektum
Większe pieniądze na warsztaty terapii zajęciowej 2023-02-22
Śląskie
Roczny koszt uczestnictwa jednej osoby w tych zajęciach wzrośnie do 29 496 zł w 2023 r., a w latach kolejnych do 31 296 zł.

Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, którego założenia zostały właśnie opublikowane w wykazie prac legislacyjnych rządu.

REKLAMA

Przypomnijmy, że warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) stwarzają osobom niepełnosprawnym (niezdolnym do podjęcia pracy) możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w celu pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Mimo krótszego wymiaru zajęć w warsztacie terapii zajęciowej, dofinansowanie nie będzie zmniejszone, a uczestnik, który przekroczy terminy dopuszczalnej nieobecności na zajęciach, nie zostanie wykreślony z listy – to niektóre zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczącego działalności warsztatów terapii zajęciowej w czasie pandemii.

Jak tłumaczy resort rodziny, który jest autorem założeń do projektu tego rozporządzenia, dotychczasowe kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestnika w WTZ są niewystarczające. Przede wszystkim ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia. Powoduje to bowiem konieczność podwyższania pensji pracownikom. A wynagrodzenia osobowe stanowią ok. 60 proc. kosztów działalności WTZ. Projektodawcy wzięli też pod uwagę wzrost cen m.in. energii, paliw, towarów i usług. Jak sami podkreślają, zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie tych kosztów jest niezbędne do prowadzenia rehabilitacji na odpowiednio wysokim poziomie oraz dalszego rozwoju warsztatów.

Dlatego proponują wzrost wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ. Oznacza to podniesienie tej kwoty w 2023 r. z 27 696 zł do 29 496 zł, a w następnych latach do 31 296 zł.

Ocena: 0
Wyświetleń: 445 Dodał(a): zibi2