efektum
Rozkład czasu pracy pracownika niepełnosprawnego 2023-01-03
Śląskie
Pracownik urzędu gminy ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. Pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy. Dotychczas pracował w wydziale, gdzie praca wykonywana była w stałych dniach i godzinach - poniedziałek-piątek w godz. 7.30-15.30 -natomiast pracownik pracował w godz. 7.30-14.30. Pracownik przechodzi do wydziału, w którym praca odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 lub 9.00-17.00, według harmonogramów czasu pracy. Czy nadal powinien pracować tylko w godzinach 7.30-14.30?
Przeniesienie skutkuje objęciem pracownika rozkładami czasu pracy obowiązującymi dla nowego stanowiska (wydziału), oczywiście z zastrzeżeniem, że praca nie może przekraczać 7 godzin na dobę. Pracownik niepełnosprawny nie musi być zatrudniany w stałym rozkładzie czasu pracy. Inaczej byłoby jedynie wówczas, gdyby rozkład czasu pracy został ustalony przez strony w umowie o pracę. Zmiana wymagałaby wówczas zmiany treści umowy (porozumienie zmieniające lub wypowiedzenie zmieniające).
Rozkład czasu pracy pracownika niepełnosprawnego w 2023 r.Czas pracy osoby niepełnosprawnej uzależniony jest od orzeczonego stopnia niepełnosprawności i wynosi:
maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo - w odniesieniu do osób o lekkim stopniu niepełnosprawności,maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo - w odniesieniu do osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.Bez względu na stopień niepełnosprawności pracownicy niepełnosprawni nie mogą być zatrudniani w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.
Nie ma dalszych zastrzeżeń ani też ograniczeń dotyczących rozkładów czasu pracy. W szczególności przepisy szczególne dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych nie wskazują, że pracownik niepełnosprawny (niezależnie od stopnia niepełnosprawności) musi pracować w stałym rozkładzie czasu pracy. Zarówno godziny, jak i dni pracy mogą być wyznaczane w harmonogramach, przy uwzględnieniu maksymalnej liczby godzin pracy na dobę i w tygodniu. Można stosować dla pracownika niepełnosprawnego rozkłady czasu pracy, według których praca świadczona będzie w różnych przedziałach godzinowych.
Przeniesienie pracownika skutkuje objęciem go rozwiązaniami dotyczącymi czasu pracy, obowiązującymi w nowym wydziale. Będzie mógł pracować według harmonogramów, w pierwszym lub drugim przedziale czasowym. Planując pracę, należy oczywiście pamiętać o ograniczeniu pracy do 7 godzin na dobę. Nie ma przy tym konieczności uzgadniania z pracownikiem przedziałów godzinowych, w jakich praca będzie planowana.
Inaczej byłoby wówczas, gdyby umowa o pracę określała rozkład czasu pracy. Jego zmiana musiałaby być dokonana poprzez zmianę umowy o pracę - wypowiedzenie zmieniające lub porozumienie zmieniające. Zmiana wydziału lub stanowiska nie prowadziłaby do automatycznej zmiany rozkładu.
Podstawa prawna
art. 15, art. 16 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 573; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 558)
art. 129 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1700)
©℗
MAREK ROTKIEWICZ
prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, autor licznych publikacji prasowych oraz książkowych z tego zakresu, wykładowca, trener
Rachunkowość Budżetowa
Ocena: 0
Wyświetleń: 556 Dodał(a): zibi2