efektum
Liczba pracujących niepełnosprawnych w średnich i dużych firmach trochę wzrosła 2022-12-14
Śląskie
W końcu 2021 roku większość osób niepełnosprawnych pracujących w średnich i dużych przedsiębiorstwach była zatrudniona w sektorze prywatnym (75,2 proc.). Pracujący niepełnosprawni stanowili 3,4 proc. ogólnej liczby pracujących w głównym miejscu pracy w średnich i dużych przedsiębiorstwach – podał Główny Urząd Statystyczny.


Główny Urząd Statystyczny opublikował informację sygnalną – „Osoby niepełnosprawne w 2021 r.”. Wynika z niej, że w dniu 31 grudnia 2021 r. w 198,4 t

Osoby niepełnosprawne ubezpieczone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
Z danych GUS wynika, że wśród 703,4 tys. osób ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, blisko 60 proc. osób miało orzeczony stopień umiarkowany, a ponad 30 proc. - stopień lekki. Średnio co dziesiąta osoba niepełnosprawna zgłoszona do ubezpieczenia okazała orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zdecydowaną większość stanowili Polacy (702,7 tys. osób), a wśród osób posiadających inne obywatelstwo najwięcej było obywatelami Ukrainy (365 osób).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w marcu 2022 r. była równa zero w przypadku ponad 38 proc. osób niepełnosprawnych ubezpieczonych w ZUS. W badanej grupie osób przeważali mężczyźni (185,2 tys. mężczyzn wobec 84,5 tys. kobiet) oraz osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (155,2 tys. wobec 67,5 tys. osób z lekkim oraz 45,9 tys. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności).

- Analizując kwoty przychodów, uwzględnianych w podstawie wymiaru składek, można zauważyć, że u ponad 50 proc. mężczyzn i ponad 40 proc. kobiet dominowały kwoty w przedziale 3-4 tys. zł. W dalszej kolejności najliczniejszą grupę stanowiły osoby z podstawą wymiaru składek mieszczącą się w przedziale 4-5 tys. zł (12,6 proc. kobiet oraz 10,4 proc. mężczyzn), a następnie w przedziale 1–2 tys. zł (10,4 proc. kobiet i 9 proc. mężczyzn). Zauważono, że mimo różnych orzeczonych stopni niepełnosprawności przeważały kwoty w przedziale 3-4 tys. zł. Wyjątek stanowiły osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności bez określonego stopnia, które było im wydawane do 16 roku życia, ponieważ kwoty najczęściej mieściły się w przedziale 2-3 tys. zł – czytamy w informacji GUS.

Ocena: 0
Wyświetleń: 181 Dodał(a): zibi2