efektum
W Rudzie Śląskiej można już składać wnioski do programów realizowanych przez MOPS w 2023 roku 2022-11-03
Śląskie
Ruszył nabór wniosków do programów realizowanych przez MOPS. Pomoc w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej będzie dotyczyć opiekuna dla osoby niepełnosprawnej, opieki wytchnieniowej i zajęć w ramach Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Można już składać wnioski do programów realizowanych przez MOPS

Pomoc w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej będzie dotyczyć opiekuna dla osoby niepełnosprawnej, opieki wytchnieniowej i zajęć w ramach Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby chcące skorzystać z tych programów mogą już składać wnioski.

Nabór wniosków ruszył w ramach dwóch programów resortowych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej:
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
Program przewiduje pomoc asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polegająca na ogólnodostępnym wsparciu. Uczestnikami programu mogą być dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagające stałej lub długotrwałej opieki, pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, z koniecznością udziału opiekuna w codziennym procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji dziecka oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równe z wymienionymi.
Szczegóły programu i wnioski jakie należy wypełnić znajdują się na stronie internetowej niepełnosprawni.gov
Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023
Program ma na celu wsparcie rodzin i opiekunów bezpośrednio opiekujących się nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, niepełnosprawnymi osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem współmiernym z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wsparcie ma zapewnić możliwość doraźnej, czasowej pomocy opiekuna w formie opieki wytchnieniowej.
Szczegóły programu i wnioski jakie należy wypełnić znajdują się na stronie internetowej niepełnosprawni.gov.
Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Trzecim programem jest możliwość dofinansowania zajęć, które będą prowadzone od 1 lutego 2023 roku do 31 stycznie 2024 roku.
Program „Zajęcia klubowe w WTZ”:
Program realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma na celu zaangażowanie osób niepełnosprawnych ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej do brania udziału w zajęciach organizowanych przez WTZ. Zajęcia mają na celu pomoc osobom z niepełnosprawnościami w rozbudowaniu i umocnieniu ich samodzielności i niezależności.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pfron.org.pl

Wnioski składać można w sekretariacie MOPS Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej (ul. Makowa 20).

Ocena: 0
Wyświetleń: 3074 Dodał(a): zibi2