efektum
Bez zaocznych orzeczeń o niepełnosprawności 2022-09-14
Śląskie

Komisje w zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności wrócą do badania i wydawania orzeczeń po osobistym stawiennictwie zainteresowanego.

Epidemia Covid-19 wygasa, ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa jest minimalne, a pracownicy urzędów wrócili do pracy stacjonarnej. Są to, zdaniem ministra rodziny i polityki społecznej, argumenty za przywróceniem zasad funkcjonujących przed pandemią.

Badania osób z niepełnosprawnościami powrócą. Wszystkie wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, które wpłyną do zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności po 13 września, będą procedowane z osobistym stawiennictwem zainteresowanego. Wchodzi bowiem w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i jej stopniu, która uchyla przepis o wydaniu oceny stanu zdrowia osoby wnoszącej o orzeczenie o niepełnosprawności wyłącznie na podstawie dołączonej do wniosku dokumentacji medycznej.

Wnioski o wydanie orzeczeń złożone wcześniej będą rozpatrywane tak jak dotychczas w stanie epidemii – bez konieczności osobistego stawiennictwa na komisji.

W Polsce wciąż obowiązują zasady dotyczące automatycznego przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności – do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 19 lipca 2022 r. (DzU z 29 lipca 2022 r., poz. 1606)

Ocena: 0
Wyświetleń: 1223 Dodał(a): zibi2