efektum
Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych 2022-08-24
Wielkopolskie

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że obecnie trwa pilotaż instrumentów, które zostały opracowane w ramach realizacji Zadania 2 projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ww. instrumenty to:

  • Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  • Standard usługi asystencja osobista osoby z niepełnosprawnością,
  • Asysta prawna jako element systemu wsparcia korzystania ze zdolności do czynności prawnych,
  • Fundusze powiernicze,
  • Wsparcie oprócz opieki - poszerzone wsparcie wytchnieniowe,
  • Budżet osobisty,
  • Mobilny doradca włączenia społecznego,
  • System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC).

W ramach pilotażu ostatniego z wymienionych instrumentów, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór do Rady ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz tekstu łatwego do czytania i zrozumienia.

Ww. Rada to ciało o charakterze eksperckim, zrzeszające osoby posiadające wysoką wiedzę i doświadczenie w zakresie AAC lub ETR, które są związane ze środowiskiem osób korzystających z ww. narzędzi wsparcia. Członkami Rady będą również przedstawiciele

administracji rządowej, gwarantujący skuteczne wdrażanie systemu wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się.

Link do ogłoszenia: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1407,pelnomocnik-rzadu-ds-osob-niepelno...(odnośnik zewnętrzny)
Treść ogłoszenia wraz z załącznikami została również opracowana w tekście łatwym do czytania i zrozumienia.

Link do strony internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych poświęconej projektowi: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-na...(odnośnik zewnętrzny)

oraz projektu: http://wlaczeniespoleczne.pl

Ocena: 0
Wyświetleń: 2041 Dodał(a): zibi2