efektum
PZG rusza z nowym projektem aktywizacji zawodowej 2022-06-06
Śląskie

Polski Związek Głuchych rozpoczyna pilotaż nowych form wsparcia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Instrumenty zostały opracowane w ramach projektu partnerskiego pn. ,,Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

O pilotażu

Celem pilotażu jest sprawdzenie funkcjonowania zaproponowanych instrumentów, przed ostatecznym ich wdrożeniem do systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

Badania przeprowadzone w projekcie, wykazały konieczność zmiany obecnego systemu rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, tak aby wsparcie trafiało bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością i w większym stopniu przyczyniało się do wzrostu aktywności zawodowej oraz utrzymania zatrudnienia. Ponadto istotne jest, aby oferowane instrumenty były dostosowane do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Polski Związek Głuchych i pilotaż wsparcia

Polski Związek Głuchych prowadzi pilotaż następujących form wsparcia:

Instrument o nazwie „Bon na Start” to dodatek motywacyjny w postaci świadczenia finansowego, wspierającego aktywność zawodową osoby z niepełnosprawnością w pierwszym okresie pozostawania w zatrudnieniu. Bon na start przyznawany jest w odpowiednich cyklach i kwotach, zgodnie z wybranym wariantem:

  • wariant 1 – bon wypłacany w pierwszym miesiącu zatrudnienia następnie co miesiąc przez okres 6 miesięcy od podjęcia zatrudnienia;
  • wariant 2 – bon wypłacany w pierwszym miesiącu zatrudnienia następnie po 3 i po 6 miesiącach od podjęcia zatrudnienia;
  • wariant 3 – bon wypłacany w pierwszym miesiącu zatrudnienia następnie po 3 i po 9 miesiącach od podjęcia zatrudnienia.

W ramach pilotażu można skorzystać z jednego wariantu bonu. Osoba z niepełnosprawnością sama decyduje o wydatkowaniu otrzymanego świadczenia.

Instrument o nazwie „Moje Dostępne Miejsce Pracy” to świadczenie przyznawane na zakup indywidualnie dopasowanego sprzętu, urządzeń i oprogramowania stanowiących wyposażenie stanowiska pracy, które osoba z niepełnosprawnością może wykorzystać na różnych stanowiskach u tego samego lub różnych pracodawców. Osoba z niepełnosprawnością sama decyduje jaki sprzęt, urządzenie, oprogramowanie może wspomóc jej mobilność i efektywność pracy.

Instrument o nazwie „Centrum Komunikacji” to wsparcie tłumacza polskiego języka migowego online dla osób z niepełnosprawnościami, które posługują się tym językiem w codziennej komunikacji. Wsparcie realizowane jest w obszarze rynku pracy. Osoba posługująca się polskim językiem migowym sama zdecyduje , kiedy potrzebuje usługi tłumacza polskiego języka migowego, w celu likwidacji barier komunikacyjnych na rynku pracy. Świadczenie usługi odbywa się w czasie rzeczywistym.

Do kogo skierowane jest wsparcie?

Do testowania instrumentu „Bon na Start”i „Moje Dostępne Miejsce Pracy” zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami z całej Polski, które poszukują pracy, podejmują właśnie zatrudnienie lub pozostają w zatrudnieniu. Do testowania instrumentu „Centrum Komunikacji”zapraszamy dodatkowo osoby z niepełnosprawnościami otwierające własną działalność gospodarczą, jak również te, które już ją prowadzą.

Informacje organizacyjne

Szczegółowe informacje na temat instrumentów oraz procedury naborów na poszczególne formy wsparcia znajdują się na stronie projektu: www.wlaczeniewylaczonych.pl

Pierwsze nabory rozpoczynają się od 01 czerwca 2022 r.

Ocena: 0
Wyświetleń: 964 Dodał(a): zibi2