efektum
Harmonogram płatności dodatkowych dochodów z ubezpieczenia społecznego 2022 2022-05-30
Śląskie

MILIONY Amerykanów otrzyma ostatnią rundę SSI (Supplemental Security Income) w mniej niż tydzień.

W środę, 1 czerwca, zakwalifikowani beneficjenci SSI otrzymają płatności w łącznej wysokości do 841 USD.

Harmonogram płatności SSI jest podobny do harmonogramu tych, którzy zaczęli otrzymywać świadczenia z ubezpieczenia społecznego z tytułu niezdolności do pracy (SSDI) przed 1997 r.

O ile pierwszy dzień miesiąca nie wypada w weekend lub święto państwowe, świadczenia wypłacane są pierwszego dnia każdego miesiąca.

Harmonogram płatności SSDI jest ustalany na podstawie daty urodzenia odbiorcy. Jeśli osoba zaczęła otrzymywać płatności przed 1997 r., rozkład zajęć jest inny.

Beneficjenci SSDI, których urodziny przypadają w dniach 21-31 każdego miesiąca, otrzymają wypłaty w wysokości do 3 333 USD w dniu 25 maja.

Przeczytaj nasz blog na żywo dotyczący dodatkowych dochodów z zabezpieczeń, aby uzyskać najnowsze informacje i aktualizacje…

 • Beneficjenci SSI otrzymali dwie płatności w kwietniu

  W kwietniu SSA wysłała dwa czeki do odbiorców dodatkowych dochodów z zabezpieczenia na początku i na końcu miesiąca.

  Harmonogram płatności uległ zmianie, ponieważ pierwszy maja (dzień, w którym zasiłki SSI są zwykle wysyłane) wypadał w niedzielę.

  Czek majowy został podwyższony do 29 kwietnia, a następny czek wyszedł 1 czerwca.

 • Odwołanie się od decyzji SSI w przypadku odmowy świadczeń

  Jeśli Twój wniosek o zasiłek SSI zostanie odrzucony, w większości przypadków masz prawo odwołać się od tej decyzji.

  Jednak większość wnioskodawców, którym odmówiono, nie składa odwołania, ponieważ uważają, że nie jest to warte zachodu lub nie wiedzą, że mogą.

  SSA skontaktuje się z Tobą po złożeniu wniosku z „wstępną decyzją”, powiadamiając Cię, czy kwalifikujesz się, czy nie.

  Jeśli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem, możesz poprosić o ponowne rozpatrzenie sprawy z przyczyn medycznych lub pozamedycznych.

 • Świadczenia małżeńskie, ciąg dalszy

  Jeśli zdecydujesz się zacząć otrzymywać świadczenia współmałżonka przed osiągnięciem pełnego wieku emerytalnego, kwota świadczenia zostanie trwale zmniejszona.

  Świadczenie dla współmałżonka trwa do chwili śmierci jednego z małżonków, po czym osoba pozostająca przy życiu może być uprawniona do renty rodzinnej.

 • Świadczenia dla małżonków

  Jeśli nie pracowałeś lub nie masz wystarczających kredytów Ubezpieczeń Społecznych, aby kwalifikować się do własnych świadczeń z Ubezpieczeń Społecznych, możesz mieć prawo do zasiłku dla współmałżonka.

  Współmałżonek emerytowanego pracownika może otrzymać do połowy świadczeń współmałżonka.

  Aby kwalifikować się do świadczeń współmałżonka, musisz mieć co najmniej 62 lata lub być w dowolnym wieku i sprawować opiekę nad dzieckiem uprawnionym do otrzymywania świadczeń z akt współmałżonka, które ma mniej niż 16 lat lub jest niepełnosprawne.

 • Kiedy można ubiegać się o zasiłek rodzinny?

  Zasiłek na dziecko pozostające na utrzymaniu rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia pobierania zasiłku dla emerytowanego pracownika. Kończą się, gdy dziecko kończy 18 lat.

  Osoba niepełnosprawna może kwalifikować się do dalszego pobierania świadczeń jako osoba dorosła niezdolna do pracy.

  Świadczenia wypłacone na Twoje dziecko nie zmniejszą Twoich świadczeń emerytalnych.

  Dziecko może również otrzymać zasiłek w przypadku śmierci rodzica.

 • Korzyści dla dzieci

  Dziecko niepełnosprawne w wieku 18 lat lub starsze może otrzymywać świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych, gdy rodzic otrzymuje emeryturę lub rentę inwalidzką.

  Niepełnosprawność dziecka musi rozpocząć się przed 22 rokiem życia.

 • Świadczenia dla niepełnosprawnych

  Program Social Security Disability Insurance (SSDI) wypłaca świadczenia Tobie i Twojej rodzinie, jeśli pracowałeś wystarczająco długo i wystarczająco niedawno.

  Musisz zapłacić podatek na ubezpieczenie społeczne od swoich zarobków, zanim zostaniesz inwalidą.

  Musisz również spełnić pewne wymagania określone przez SSA, w tym niepełnosprawność, która trwa lub ma trwać co najmniej rok lub może spowodować śmierć.

  Świadczenie przysługuje dożywotnio, chyba że SSA uzna, że ​​już się nie kwalifikujesz.

 • Świadczenia dla osób pozostałych przy życiu, ciąg dalszy

  Mogą również otrzymywać świadczenia w każdym wieku, jeśli opiekują się dzieckiem zmarłego, które ma mniej niż 16 lat i jest niepełnosprawne.

  Ponadto jednorazowa płatność w wysokości 255 USD może zostać dokonana tylko na rzecz współmałżonka lub dziecka, jeśli spełniają określone wymagania.

  Osoby pozostałe przy życiu muszą wystąpić o tę płatność w ciągu dwóch lat od daty śmierci.

 • Świadczenia dla osób pozostałych przy życiu

  Kiedy umrzesz, członkowie Twojej rodziny mogą kwalifikować się do świadczeń na podstawie Twoich zarobków.

  Ty i Twoje dzieci również możecie otrzymać świadczenia, jeśli zmarły lub były współmałżonek przepracował wystarczająco długo w ramach Ubezpieczeń Społecznych.

  Wdowa lub wdowiec mogą otrzymywać świadczenia, jeśli mają co najmniej 60 lat.

  Mogą zacząć otrzymywać Twoje świadczenia, jeśli mają co najmniej 50 lat i są niepełnosprawni.

 • Emerytura, ciąg dalszy

  Jeśli będziesz czekać do pełnego wieku emerytalnego (66 dla większości ludzi), otrzymasz pełne świadczenia.

  Możesz również poczekać do 70 roku życia, aby zacząć pobierać świadczenia. SSA zwiększy Twoje świadczenie, ponieważ zarobiłeś „kredyty opóźnionej emerytury”.

  Świadczenia emerytalne są następnie wypłacane aż do śmierci.

 • Świadczenia emerytalne

  Wiek, w którym zaczynasz otrzymywać świadczenia emerytalne, wpływa na wysokość Twoich miesięcznych świadczeń.

  Możesz zacząć otrzymywać świadczenia emerytalne z Ubezpieczeń Społecznych już w wieku 62 lat, ale ubieganie się o nie wcześniej zmniejszy Twoje świadczenia nawet o 30 procent.

 • Materiały aplikacyjne do ZUS

  Na szczęście nie musisz składać wszystkich tych dokumentów jednocześnie podczas składania wniosku.

  Kiedy będą one konieczne, Social Security Administration wyśle ​​ci zawiadomienie.

  Warto zauważyć, że SSA akceptuje tylko oryginalne dokumenty i certyfikaty.

  Alternatywnie możesz dostarczyć im kopie poświadczone przez rząd.

  Po zakończeniu weryfikacji otrzymasz swoje kopie.

 • Czego potrzebujesz, aby ubiegać się o ubezpieczenie społeczne?

  Kiedy składasz wniosek, będziesz potrzebować numeru ubezpieczenia społecznego, aktu urodzenia i dokumentów finansowych, aby potwierdzić swoje roszczenie.

  Kandydaci na własny rachunek muszą również przedstawić dowód deklaracji podatkowej i formularze W-2.

  Musisz przedstawić dowód obywatelstwa, jeśli nie urodziłeś się w Stanach Zjednoczonych.

  Wystarczy zaświadczenie o obywatelstwie lub paszport. Pojawi się również wymóg podania danych małżeńskich.

 • Wymiana karty ubezpieczenia społecznego, ciąg dalszy

  Wyjątkami są Alaska, Minnesota, Nevada, New Hampshire, Oklahoma i Wirginia Zachodnia.

  Zasadniczo możesz ubiegać się o kartę zastępczą przez Internet w innych stanach, jeśli mają zastosowanie poniższe warunki:

  • Czy jesteś obywatelem USA w wieku co najmniej 18 lat i posiadasz adres pocztowy w USA?
  • Nie żądasz zmiany imienia ani żadnej innej zmiany na karcie
  • Posiadać prawo jazdy lub dowód tożsamości wydany przez stan z jednego z wielu uczestniczących stanów lub Dystryktu Kolumbii

  Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz skontaktować się z Social Security Administration (SSA), dzwoniąc pod numer 1-800-772-1213 lub odwiedzając lokalne biuro Social Security.

 • Uzyskanie zastępczej karty Ubezpieczenia Społecznego

  Jeśli zgubisz kartę, możesz nie potrzebować nowej karty, ponieważ w wielu przypadkach wystarczy znać numer ubezpieczenia społecznego.

  Jeśli jednak chcesz otrzymać kartę zastępczą, w większości stanów możesz ją zamówić online za pośrednictwem swojego konta Ubezpieczeń Społecznych.

 • Inne dokumenty, aby otrzymać kartę Ubezpieczenia Społecznego

  Aby udowodnić swoją tożsamość, możesz również przedstawić prawo jazdy.

  Jeśli go nie masz, możesz zamiast tego okazać dowód osobi

Ocena: 0
Wyświetleń: 515 Dodał(a): zibi2