efektum
Dorabiasz na emeryturze? Sprawdź jakie są limity na kolejne miesiące 2022-05-26
Śląskie

ZUS ma pozytywne informacje dla emerytów oraz rencistów, którzy dorabiają do swoich świadczeń. Od czerwca do końca sierpnia będą wyższe progi przychodów.

Limity bezpiecznego dorabiania są ruchome i zmieniają się co trzy miesiące. Powinni się z nimi zapoznać seniorzy, którym ZUS przyznał wcześniejszą emeryturę bądź rentę. Na co szczególnie należy zwrócić uwagę? Kluczowe są dwie kwoty. Po ich przekroczeniu ZUS może obniżyć lub zawiesić wypłacane świadczenie. Kryteria te dotyczą prawie 12 tys. świadczeniobiorców w regionie i ponad 527 tys. w całym kraju.

- Od czerwca górną granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 4 364,70 zł brutto. W porównaniu do okresu marzec-maj ten limit wzrósł o prawie 170 złotych. Dodatkowy miesięczny przychód do tej granicy nie spowoduje zmniejszenia wypłacanej przez ZUS emerytury bądź renty. Natomiast, by Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy średni miesięczny przychód między czerwcem a sierpniem nie powinien być wyższy niż 8 105,80 zł brutto. Ta granica w osiąganiu przychodów jest w porównaniu do ostatnich trzech miesięcy wyższa aż o 312,10 złotych. To ważne, by osoby których dotyczą progi dorabiania znały te wartości, bo dzięki tej wiedzy można świadomie się wzbogacać i uniknąć ryzyka uszczuplenia świadczeń wypłacanych przez ZUS – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

O ile zmniejszenie świadczeń?

Wpływ na zmianę progów dodatkowych przychodów dla świadczeniobiorców ma wysokość przeciętnego wynagrodzenia za pracę, która zmienia się co kwartał, a jest ogłaszana przez Główny Urząd Statystyczny. Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2022 r. wyniosło 6 235,22 zł (to o ponad 240 zł więcej niż w poprzednim kwartale). Limity dodatkowych przychodów od czerwca do sierpnia tego roku, są odpowiednikiem 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ubiegłego roku.

Co się stanie jeśli dodatkowe przychody będą oscylowały w granicach od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia? Wówczas świadczenie z ZUS będzie zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Kwota maksymalnego zmniejszenia jest różna dla poszczególnych świadczeń, a od marca tego roku do końca lutego 2023 r. wynosi:

  • 691,94 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 518,99 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 588,19 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Uwaga, emeryci

Na limity dorabiania nie muszą zważać emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny czyli kobiety po 60. roku życia, a mężczyźni po ukończeniu 65. lat. W województwie opolskim grono emerytów, którzy dorabiają do domowych budżetów po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego sięga 18 tys. W całej Polsce to aż 813 tys. świadczeniobiorców. Wyjątek stanowią emeryci, którym ZUS podwyższy wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1338,44 zł brutto). Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń. Jeżeli pobierana renta rodzinna, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.

Ocena: 0
Wyświetleń: 465 Dodał(a): zibi2