efektum
Niepełnosprawni mieszkańcy powiatu mogą uzyskać pomoc z programu „Aktywny Samorząd” 2022-04-27
Opolskie, Kędzierzyn-Koźle

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski kolejny raz przystąpił do realizacji programu Aktywny Samorząd. W 2021 roku jego beneficjenci otrzymali pomoc o wartości ponad 400 tysięcy złotych, w tym roku realizowana jest kolejna edycja programu, który umożliwia wsparcie osób niepełnosprawnych. Dzięki środkom, które są rozdysponowywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mogą oni poprawić swoją aktywność społeczną i zawodową.

W 2022 roku Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski kolejny raz przystąpił do realizacji programu Aktywny Samorząd, który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program ma na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Wzorem poprzednich lat, program realizowany jest w dwóch odrębnych modułach. Obecnie prowadzony jest nabór na działania w ramach modułu I. Wnioski na wsparcie będą przyjmowane do 31 sierpnia 2022 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu (ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle), przesyłając wniosek pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem systemu SOW (SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA). Logowanie | SOW System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Osoby zainteresowane, składaniem wniosku w formie elektronicznej mogą korzystać w systemie SOW z różnych form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW.

Realizacja w ramach Modułu I obejmuje zadania zawarte w kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2022 r.:

  • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
  • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu,
  • pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
  • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,

W ramach modułu II ze wsparcia skorzystały osoby niepełnosprawne kształcące się na uczelniach wyższych.

W 2021 roku na realizację I modułu programu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu pozyskało 312 381,67 zł, a w ramach modułu II 95 330,53 zł. W ramach pierwszego modułu złożono 41 wnioski, co skutkowało zawarciem 32 umów na łączną kwotę 309 483,00 zł. W ramach II modułu przyznano 27 stypendiów dla niepełnosprawnych, którzy podjęli naukę na studiach wyższych (15 w sezonie letnim i 12 w sezonie zimowym).

Warunki uczestnictwa w programie w ramach Modułu I i II określają dokumenty programowe, dostępne m.in. na stronie internetowej PFRON Aktywny samorząd – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl) oraz na stronie internetowej PCPR w Kędzierzynie-Koźlu Strona główna – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu (pcprkkozle.pl)

Ponadto szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami telefonu PCPR: 77/483 33 23, 77/ 481 02 82 lub osobiście w siedzibie Centrum: ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

Ocena: 0
Wyświetleń: 804 Dodał(a): zibi2