efektum
Trwa rekrutacja do programu Opieki wytchnieniowej w Fundacji Eudajmonia 2022-04-04

„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – ruszyła edycja 2022 roku we wrocławskiej Fundacji Eudajmonia. Kto może korzystać z usług opieki wytchnieniowej? Jak złożyć wniosek? Przeczytaj.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi wytchnieniowej w formie dziennej (60 osób, w tym 15 dzieci) i całodobowej w miejscu wskazanym przez osobę z niepełnosprawnością lub uczestnika Programu (5 osób) .

Kto może korzystać z usług opieki wytchnieniowej?

Z usług mogą skorzystać członkowie rodzin lub opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, spełniający łącznie następujące kryteria:

 • miejsce zamieszkania na terenie m. Wrocław i m. Legnica, powiatu lubińskiego, głogowskiego, średzkiego, polkowickiego, świdnickiego
 • sprawowanie bezpośredniej opieki nad:
  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności - wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (punkt 7 i 8 orzeczenia);
  • osobami posiadającymi:
   • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
   • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Jak się zgłosić?

Rekrutacja ma charakter ciągły i trwa do 23 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania limitu godzin.

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres:

Ocena: 0
Wyświetleń: 524 Dodał(a): zibi2