efektum
Orzeczenie o niepełnosprawności w czasie pandemii – jak długo ważne 2022-03-16
Śląskie

Okres pandemii wiąże się z wydłużeniem wielu terminów mających znaczenie prawne. Nie inaczej jest w przypadku orzeczeń o niepełnosprawności. Sprawdź, jak długo niepełnosprawni pracownicy szkoły mogą korzystać ze swoich uprawnień.

Orzeczenie o niepełnosprawności – jak długo można korzystać z dodatkowych uprawnień

Osobie niepełnosprawnej przysługują dodatkowe uprawnienia od dnia, od którego osoba niepełnosprawna została wliczona do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pracownik może z nich korzystać przez okres ważności.

W przypadku przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych z dniem złożenia wniosku o wydanie orzeczenia.

Dotyczy to sytuacji, w której:

  • z orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna,
  • wniosek o wydanie orzeczenia został złożony nie później niż następnego dnia po dniu upływu termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, albo
  • bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna.

Jak długo będą ważne orzeczenia o niepełnosprawności

W czasie pandemii przewidziano przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.

Okres ważności wskazany w orzeczeniu

Okres ważności orzeczenia na mocy przepisów wydanych w czasie pandemii

do 90 dni przed 8 marca 2020 r.

  • 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
  • nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia

od 8 marca 2020 r.

W obydwu przypadkach ważność orzeczeń została więc przedłużona.

Katarzyna Maladyn-Krupa
Ocena: 0
Wyświetleń: 231 Dodał(a): zibi2