efektum
Niepełnosprawni niechętnie szukają pracy. NIK: są nieskutecznie aktywizowani 2022-02-23
Śląskie
Urzędy pracy nie aktywizują skutecznie niepełnosprawnych. Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się działaniom powiatowych urzędów pracy. Wyniki nie pozostawiają złudzeń: niepełnosprawni mają problem z wejściem i trwałym powrotem na rynek pracy.

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych prowadzona przez powiatowe urzędy pracy nie była skuteczna – dowiadujemy się z wyników kontroli przeprowadzonych przez NIK. Ze specjalnego raportu wynika, że działania urzędów pracy nie umożliwiają niepełnosprawnym wejścia lub trwałego powrotu na rynek pracy.

Niepełnosprawni niechętne szukają pracy. Dlaczego?

Jak się okazuje pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności. NIK alarmuje również o brakach w prowadzeniu spójnej polityki rynku pracy.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych utrzymuje się na niskim poziomie. Stan ten jest niezmienny od lat. NIK zwraca uwagę, że już w 2017 r. PFRON w swoim raporcie „Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych” dostrzegł: większość niepełnosprawnych rejestrujących się w urzędach pracy robi to bez chęci podjęcia pracy.

Wówczas 84% badanych przyznało wprost, że nie jest zainteresowanych aktywnym poszukiwaniem pracy. Jako główny powód takie osoby wskazywały swój stan zdrowia. Inną z częstych przyczyn były niskie kompetencje i wykształcenie.

- Prawie ¼ bezrobotnych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w 2020 r. nie miało żadnych kwalifikacji, a wyższe wykształcenie uzyskało tylko 8%. Taka sytuacja zwykle wiąże się z niską samooceną takich osób. W wielu przypadkach niepełnosprawni nie poszukują pracy, bo im się to po prostu nie opłaca: zdarza się, że osoby te są utrzymywane przez rodzinę, pracują „na czarno” albo obawiają się zmniejszenia lub utraty świadczeń socjalnych w związku z podjęciem pracy - informuje Najwyższa Izba Kontroli na swojej oficjalnej stronie internetowej.

Izba wymieniła także inne przyczyny niechęci niepełnosprawnych do szukania zatrudnienia:

  • niewystarczający transport publiczny do miejsc zainteresowanych zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej,
  • traktowanie niepełnosprawnych jako taniej siły roboczej. Zatrudnianie ich głównie na czas uzyskiwania refundacji i finansowań,
  • stereotypy i uprzedzenia pracodawców, wedle których niepełnosprawny jest mniej wydajny i samodzielny w pracy,
  • obawy pracodawców związane z absencją spowodowaną złym stanem zdrowia.

Urzędy pracy nie są skuteczne ze względu na systemowe problemy

Kontrola wskazała także na problemy systemowe. To właśnie one sprawiają, że urzędy nieskutecznie aktywizują do pracy:

  • urzędy nie posiadają spójnej polityki rynku pracy,
  • działania urzędów pracy ograniczały się do bieżącego rejestrowania osób jako bezrobotnych oraz proponowania usług rynku pracy,
  • nie analizowano na bieżąco potrzeb niepełnosprawnych bezrobotnych,
  • urzędy rzadko podejmowały aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
Ocena: 0
Wyświetleń: 170 Dodał(a): zibi2