efektum
Osoby niepełnosprawne mogą mieć utrudniony wjazd do stref czystego transportu 2022-02-07
Śląskie
Z zakazu wjazdu do tzw. stref czystego transportu zwolnione są m.in. pojazdy „posiadające odpowiednie oznaczenie, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne”. Ten nieprecyzyjny zapis, stwarzający wiele możliwości interpretacji, miał być doprecyzowany w pracach nad ustawą o elektromobilności. Tak się jednak nie stało. Czym zatem służby mają się kierować przy ocenie uprawnień i czy na pewno nie odbije się to na kierowcach z niepełnosprawnościami?
Podziel się artykułem:
Zgodnie z art. 39 ust 2 pkt 1 lit. f ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych zwalnia się z zakazu wjazdu do stref czystego transportu w miastach pojazdy odpowiednio oznaczone, którymi poruszają się osoby z niepełnosprawnościami.

Założeniem stref czystego transportu jest zakaz poruszania się w nich pojazdów innych niż elektryczne, które są napędzane wodorem lub gazem ziemnym. Na liście pojazdów wyłączonych z tego zakazu, oprócz pojazdów różnego rodzaju służb, znalazły się także te, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne.

Oznaczenia pojazdów osób niepełnosprawnych
- Możliwość zaparkowania w strefie czystego transportu dla osoby na wózku jest niezwykle istotna i wiele ułatwia. Niech tylko spadnie deszcz czy śnieg, ale wystarczy ten pierwszy, jeśli ktoś ma słabsze ręce, dodatkowe przemieszczanie się na wózku już jest dużo trudniejsze. Dlatego przepisy zdecydowanie powinny ułatwiać i precyzować kwestie związane z oznaczeniem pojazdów – mówi Andrzej Szponder, wrocławski kierowca poruszający się na wózku.

„Aby mogły być zachowane wydawane obecnie przez jednostki samorządu terytorialnego oznaczenia pojazdów, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne, nie zdecydowano się na zawarcie w art. 39 ust 2 pkt 1 lit f ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, zamkniętego katalogu oznaczeń. Mógłby on spowodować konieczność uzyskiwania przez osoby niepełnosprawne nowego rodzaju oznaczeń pojazdów, co jest bardzo problematyczne dla osób mających trudności z poruszaniem się” – wyjaśnia w odpowiedzi na poselską interpelację w tej sprawie Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Posłowie z koła Polska 2050 zapytali resort klimatu jakiego rodzaju oznaczenia pojazdów osób niepełnosprawnych będą wymagane i jak będą one weryfikowane.

W odpowiedzi wiceminister Zyska powołuje się na art. 58 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W całości brzmi on: „Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych oznacza się z przodu i z tyłu tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej. Tablice te powinny być wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawne

Czy karta parkingowa jest oznaczeniem pojazdu?
- Jestem zaskoczony taką odpowiedzią, bo nie jest ona pełna. A co z posiadaczami karty parkingowej? O tym minister nie wspomina. Natomiast sam zapis w ustawie o elektromobilności mógł być bardziej precyzyjny, ale też trzeba uważać, by nie wprowadzać nadmiernych przeregulowań. Celem tych zapisów jest dbanie o czyste powietrze, ale są wyjątki, jak na przykład osoby niepełnosprawne, które inaczej nie mogą się poruszać niż samochodem i konieczne jest uwzględnienie w zapisach takich wyjątków  – mówi Bartosz Piłat z Polskiego Alarmu Smogowego.

Zwraca uwagę na to, że art. 58 ustawy - Prawo drogowe mówi jedynie o pojazdach przeznaczonych do specjalnego przewozu osób niepełnosprawnych mogę to być np. specjalne taksówki czy pojazdy gminne przeznaczone między innymi do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami.

Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreśla, że Prawo o ruchu drogowym jasno wskazuje jak oznaczony ma być pojazd przewożący osoby niepełnosprawne  – ale w kontekście uprawnienia do karty parkingowej. Cytuje art. 8: „Karta parkingowa jest dokumentem pozwalającym niepełnosprawnemu kierującemu pojazdem samochodowym oznaczonym nim, lub kierowcy przewożącemu osoby o obniżonej sprawności ruchowej na niestosowanie się do niektórych znaków drogowych zakazu ruchu lub postoju. Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności”. Powołuje się także na cytowany już wyżej art. 58.

- Działania Policji są ukierunkowane na umożliwienie osobom niepełnosprawnym skorzystania z udogodnień, które daje im obowiązujące prawo – dodaje Robert Opas.

Weryfikacja uprawnionych do wjazdu do stref czystego transportu
Na jeszcze bardziej pierwotny problem zwraca uwagę Zbigniew Zawada ze Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom „SPiNKa”.

- Nie znam takich przepisów i na pewno nie reguluje tego także ustawa Prawo o ruchu drogowym, które by jasno określały, że kierowca z niepełnosprawnością ma obowiązek oznaczenia i w jaki sposób swojego samochodu. Inną sprawą jest, że same osoby niepełnosprawne takich oznaczeń często nie chcą.  – mówi.

Czytaj: Infrastruktura ładowania jako kluczowy element rozwoju elektromobilności >

Wiceminister Zyska odpowiada też na pytanie posłów z koła Polska 2050, w jaki sposób będą weryfikowane uprawnione samochody osób niepełnosprawnych do wjazdu do stref czystego transportu. Wskazuje, że Kodeks wykroczeń w art. 96 c, określa sankcję za nieprzestrzeganie zakazu wjazdu do strefy czystego transportu w postaci kary grzywny do kwoty 500 zł.

- Weryfikacja oznaczeń samochodu, uprawniających do wjazdu do strefy czystego transportu spoczywa na służbach kontrolnych wyznaczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz na Policji. Mogą one wymierzać karę na podstawie wspomnianego powyżej przepisu zawartego w kodeksie wykroczeń – wyjaśnia Zyska.

Równocześnie podkreśla, że osoby niepełnosprawne posiadają ustawowe prawo wjazdu na teren wyznaczonej strefy czystego transportu i nie ponoszą z tego tytułu żadnych opłat.

Na razie zasadniczo strefy czystego transportu jeszcze nie powstały. Jak informuje Marta Drzewiecka ze Straży Miejskiej w Gdańsku nie ma ich w tym mieście, podobnych informacji udzielił Marek Anioł ze Straży Miejskiej w Krakowie. Jak informuje na swojej stronie miasto, pierwsza taka strefa ma powstać tam w tym roku.

Stref nie ma także w Warszawie, natomiast Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Warszawie informuje, że jeśli dotychczasowe przepisy nie zmienią się, warszawska straż w weryfikacji uprawnień osób niepełnosprawnych do stref czystego transportu będzie się kierowała posiadaniem przez nich karty parkingowej.

Ocena: 0
Wyświetleń: 313 Dodał(a): zibi2