efektum
W Lubomi ulżą niepełnosprawnym i ich opiekunom 2021-11-19
Śląskie
W przyszłym roku, od 1 marca do końca grudnia, w gminie Lubomia, miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował dwa programy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanych ze środków budżetu państwa – Funduszu Solidarnościowego. Jeden to „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, drugi to „Opieka wytchnieniowa”. Na ich realizację gmina chce pozyskać prawie 194 tys. zł.

Asystent niepełnosprawnego

Oba programy skierowane będą do niepełnosprawnych mieszkańców gminy: dzieci i dorosłych, a także do ich opiekunów. Program „Asystent” (który jest realizowany przez OPS Lubomia także w 2021 r.) skierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby oraz do osób dorosłych z orzeczonym umiarkowanym, lub znacznym stopniem niepełnosprawności. - Program daje możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu lokalnej społeczności, stymulowaniu osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, co będzie pomocą w ograniczaniu skutków niepełnosprawności, przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu - tłumaczy Irena Koczwara, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi.

Działania podejmowane przez asystentów zatrudnianych na podstawie umowy cywilnoprawnej przez OPS Lubomia, polegać będą m.in. na: wyjściu, dojazdach (wspólnie z podopiecznym) w wybrane przez uczestnika programu miejsce, wspólnych zakupach, pomocy w korzystaniu przez podopiecznego z dóbr kultury, takich jak kino, teatr; włączaniu niepełnosprawnego w środowisko lokalne poprzez udział w imprezach, wyjściu do znajomych, rodziny lub po prostu spacer, czytaniu, zabawach czy też zwyczajnej rozmowie.

OPS planuje, że program obejmie 12-15 osób niepełnosprawnych (dzieci i osób dorosłych), wobec których usługi będzie świadczyć 8 opiekunek. Każda opiekunka będzie miała pod opieką 1-3 podopiecznych. Każdy podopieczny może być objęty wsparciem przez 7 dni w tygodniu. Planuje się, iż w gminie Lubomia liczba godzin przypadająca na 1 podopiecznego wyniesie średnio 28 godzin miesięcznie.

Opieka wytchnieniowa

Z kolei program „Opieka” będzie realizowany w gminie Lubomia po raz pierwszy. Skierowany będzie do osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Program ma na celu odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych, poprzez zapewnienie czasowej opieki nad osobami zależnymi, w tym także osobami leżącymi, pampersowanymi, wymagającymi specjalistycznej opieki. - W gminie Lubomia ta forma pomocy oferowana będzie w postaci całodobowego opłaconego ze środków Programu pobytu, do 14 dni dla jednej osoby niepełnosprawnej, realizowanego w Ośrodkach zapewniających całodobową specjalistyczną opiekę nad osobą niepełnosprawną, z zapewnieniem usługi pielęgniarki, lekarza, fizjoterapeuty, psychologa i innych - tłumaczy Irena Koczwara.

Pobyt będzie mógł być realizowany w: ośrodku wsparcia, placówce wpisanej do rejestru właściwego Wojewody zapewniającym całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy. Pobyt nie będzie musiał być zrealizowany jednorazowo. Podstawą realizacji Programu będzie umowa zawarta z wybranym ośrodkiem, w terminach uzgodnionych z opiekunem, w przypadku możliwości zdrowotnych także z osobą niepełnosprawną oraz ośrodkiem mającym świadczyć te usługi.

Chcesz się zgłosić do któregoś z programów? Dzwoń do OPS

Chętnych dom udziału w Programach OPS prosi o kontakt z pracownikami socjalnymi i/lub pod nr tel. 32 4516 026; 324516 104, kom. 512 894 514

Ocena: 0
Wyświetleń: 285 Dodał(a): zibi2