efektum
Wersja do druku Więcej pieniędzy na usługi asystenckie i opiekę wytchnieniową w przyszłym roku. Programy mają ruszyć od stycznia 2021-10-25
Śląskie

Tylko do 22 października 2021 r. władze gmin i powiatów mają czas na to, by złożyć wnioski o udział w rządowych programach „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa” w 2022 r. W tym roku przeznaczono jeszcze więcej pieniędzy na ich realizację przez samorządy.

- W przyszłym roku na program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” realizowany przez gminy i powiaty przeznaczymy 150 milionów złotych – powiedział podczas briefingu prasowego 8 października w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik. – To jest zwiększenie kwoty w stosunku do roku bieżącego, gdy na początku roku przeznaczyliśmy na ten cel 80 milionów złotych, a potem tę kwotę zwiększaliśmy, widząc że zapotrzebowanie jest duże. Dlatego teraz już startujemy z wysoką kwotą 150 milionów złotych – dodał Pełnomocnik.

Warto zaznaczyć, że w tym roku zaledwie 740 samorządów realizuje rządowy program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Modyfikacje programu

Pełnomocnik podkreślił też, że w samym programie wprowadzono pewne modyfikacje.

- Kładziemy zdecydowany nacisk na to, że asystent osoby niepełnosprawnej pomaga we wszystkich czynnościach życia codziennego. To nie jest osoba do wychodzenia na spacer. To jest osoba, która ma pomóc w jedzeniu, ubieraniu się, myciu i wszystkich czynnościach, których osoba niepełnosprawna nie jest w stanie sama wykonać – zaznaczył.

Kolejną zmianą wprowadzoną w nowej edycji programu jest rozliczenie godzin roczne, a nie miesięczne, co ma zapewnić większą elastyczność realizowania usług, a także zróżnicowanie liczby przyznawanych godzin wsparcia asystenta.

Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i sprzężeniami będzie to 840 godzin rocznie, dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 720 godzin rocznie, a dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 360 godzin.

Ciągłość usług

Paweł Wdówik poinformował też, że zarówno powiaty, jak i gminy do 22 października mają czas na składanie wniosków do wojewodów o udział w tym programie.

- Następnie wojewodowie będą kierować je do nas. My po 22 listopada będziemy podpisywać umowy z wojewodami, tak by już pierwszego stycznia pieniądze popłynęły. Wszystko to po, by zapewnić ciągłość tej ważnej usługi – podkreślił.

10 milionów więcej na opiekę wytchnieniową

Kolejny program to opieka wytchnieniowa. Jest on kierowany do opiekunów i rodziców osób niepełnosprawnych świadczących opiekę całodobową. Ma im dać możliwość albo 14 dni opieki w ramach pobytu całodobowego, albo 240 godzin opieki w ramach pobytu dziennego, podczas których pojawi się opiekun zajmujący się osobą niepełnosprawną, żeby oni mogli gdzieś wyjść i załatwić swoje sprawy.

Kwota tego programu również zostanie powiększona i to o 20 procent w porównaniu do tego roku – z 50 milionów złotych wzrośnie ona do 60 milionów. Terminy składania wniosków dla samorządów są te same, do 22 października.

Być może podwyższenie tej kwoty zachęci samorządy do uczestniczenia w programie i zapewnienia opieki wytchnieniowej mieszkającym na swoim terenie rodzinom osób z niepełnosprawnościami. W tym roku zdecydowała się na to niewiele, bo ok. 28 proc. gmin w Polsce (699).

Deinstytucjonalizacja przez COM-y

- Trzeci program Centra Opiekuńczo-Mieszkalne, w praktyce realizuje już tak bardzo oczekiwaną deinstytucjonalizację. Tworzymy małe, kameralne miejsca pobytu dziennego lub całodobowego. Przeznaczamy kolejne 30 milionów na tworzenie takich centrów. Samorządy mogą się ubiegać o te środki, składając do 30 listopada wnioski do wojewodów. Do końca stycznia będą znane decyzje o przyznaniu środków na tworzenie tych centrów – powiedział Pełnomocnik.  

Paweł Wdówik zapowiedział, że w przyszłym tygodniu zostaną ogłoszone analogiczne programy dla organizacji pozarządowych.

Ocena: 0
Wyświetleń: 744 Dodał(a): zibi2