efektum
Jak zaprojektować przestrzeń przyjazną seniorom, niepełnosprawnym i młodym rodzicom? 2021-06-21
Mazowieckie
Biuro Rozwoju Gdańska opracowało, przy współpracy z Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej, poradnik z wytycznymi co do kształtowania przestrzeni publicznych. Tak, by bez większego problemu, do konkretnego budynku, na przystanek komunikacji miejskiej czy na drugą stronę ulicy mógł się dostać każdy, niezależnie od wieku, wzrostu, stopnia sprawności czy... ponadnormatywnego bagażu.

Trzy stopnie, które nagle pojawiają się przy chodniku, mogą stanowić barierę dla osób poruszających się na wózku, rodziców z wózkami dziecięcymi, a nawet dla osób z ponadwymiarowym bagażem. Brukowana ulica, w tym chodnik, mogą okazać się trudną do przejścia barierą dla kobiety w szpilkach (śpieszącej się np. na ważne spotkanie służbowe). Na bariery architektoniczne w miejskiej przestrzeni mogą też natknąć się osoby tymczasowo niepełnosprawne, np. ze złamaną nogą, poruszające się o kulach. Zbyt wysokie schodki, zbyt wysoko zamontowane poręcze czy inne uchwyty, mogą stanowić z kolei spory problem dla osób o niskim wzroście. Z myślą o nich wszystkich opracowano „Poradnik projektowania uniwersalnego - szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku”.

Zawiera on kilkadziesiąt stron rekomendacji, m.in. dotyczących ciągów pieszych. Dla przykładu: w miejscach, gdzie na ciągach pieszych występują schody, powinna istnieć alternatywa w pokonaniu różnic poziomów - w postaci pochylni bądź windy. Pochylnię bądź dźwig należy lokalizować w najbliższej odległości od schodów. W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest montaż podnośników pionowych, ale z uwagi na ich awaryjność i możliwość zakleszczenia jest rozwiązaniem niezalecanym. Poręcze przyschodowe powinny być wysunięte poziomo na minimum 30 cm przed pierwszym i ostatnim stopniem. Wydłużenie to pozwala osobom z niepełnosprawnością ruchową lub z zaburzeniami równowagi na wsparcie się na początku i końcu schodów (np. w celu przełożenia kuli do jednej ręki), a osobom niewidomym zorientować się, gdzie schody się kończą.

Sporo jest też zaleceń dotyczących przejść dla pieszych, np. przycisk uruchamiający sygnalizację świetlną przy przejściach powinien być umieszczony na wysokości 0,9 metra. Musi być dostępny dla osób poruszających się na wózkach, uwzględniając przy tym również warunki zimowe. Przycisk powinien być zlokalizowany po prawej stronie przejścia w odległości maksymalnie 30 cm od przejścia. Uwzględniono też infrastrukturę komunikacji miejskiej. I tak: przystanek powinien być wyposażony w siedziska z podłokietnikami, a także w zadaszenie. Pod zadaszeniem należy przewidzieć m.in. miejsce oczekiwania dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Nawierzchnia platformy przystankowej powinna być twarda i antypoślizgowa, nawet gdy jest mokra. Powinna też różnić się kolorystyką od dróg rowerowych przebiegających w pobliżu przystanku.

Przez miesiąc, do 30 czerwca, dokument ten jest udostępniony do publicznego wglądu. W poniedziałek, 14 czerwca, odbyła się jego oficjalna prezentacja - można ją było śledzić w internecie, za pomocą aplikacji Teams. Uczestniczyć w niej mogli także, aktywnie, wszyscy zainteresowani mieszkańcy.

Rekomendacje i wytyczne zawarte w poradniku mają być wskazówką dla projektantów i inwestorów w związku z obowiązkiem zapewnienia dostępności wynikającego z zapisów Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dokument zawierać będzie niezbędne informacje i podstawowe rozwiązania służące zaprojektowaniu i modernizacji budynków oraz przestrzeni publicznych, zgodnie z zasadami tzw. projektowania uniwersalnego. Chodzi o preferowane rozwiązania techniczne i przestrzenne w zakresie projektowania: ciągów pieszych i ich wyposażenia, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, przejść dla pieszych, przystanków komunikacji miejskiej, pokonywania różnic wysokości w terenie, miejsc postojowych, terenów rekreacyjnych, placów zabaw, a nawet tymczasowej organizacji ruchu pieszego oraz budynków w zakresie stref wejścia, komunikacji pionowej i poziomej, pomieszczeń sanitarnych oraz wyposażenia wnętrz i drogi ewakuacji.

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/jak-zaprojektowac-przestrzen-przyjazna-seniorom-osobom-niskim-niepelnosprawnym-i-rodzicom-z-wozkami-dzieciecymi,a,198071

Ocena: 0
Wyświetleń: 268 Dodał(a): zibi2
Komentarze