efektum
Niepełnosprawni mieszkańcy Legionowa zyskają asystentów. Ratusz otrzymał dofinansowanie na ten cel 2021-05-21
Mazowieckie

249 tysięcy złotych wynosi dofinansowanie, pozyskane z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację w Legionowie programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Programem objętych zostanie 10 osób z niepełnosprawnościami, które uzyskają pomoc asystentów w codziennych czynnościach, takich jak wyjścia na zakupy, załatwianie spraw urzędowych, wyjścia do placówek kultury oraz czynnościach domowych dnia codziennego – czytamy w komunikacie wydanym przez Urząd Miasta Legionowo.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 proc. uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

W czym pomoże asystent?

  • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
  • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji,
  • w załatwianiu spraw urzędowych,
  • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

O terminie rozpoczęcia realizacji programu legionowski ratusz poinformuje w najbliższym czasie.

/red./

Ocena: 0
Wyświetleń: 245 Dodał(a): zibi2
Komentarze