efektum
PFRON uruchomił realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym… 2021-04-28
Śląskie
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju wznawia realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Moduł jest adresowany do samorządów powiatowych i gminnych, które w związku z sytuacją epidemiczną prowadzą dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia.

Samorządy mogą otrzymać pomoc finansową na działania własne na rzecz osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia skutków epidemii, jak i na działania realizowane przez organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu czy gminy.

Wsparcie finansowe proponowanych przez samorządy działań może dotyczyć między innymi:
• świadczenia pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych albo rodziny osoby z niepełnosprawnością;
• transportu, dostarczania osobom niepełnosprawnym leków, produktów żywnościowych oraz innych artykułów pierwszej potrzeby, organizacji opieki domowej;
• zakupu do placówek dla osób z niepełnosprawnością wyposażenia po wystąpieniu choroby, zakupu paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych;
• organizowania aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych.

W swoim komunikacie PFRON informuje, że nie określa katalogu dofinansowanych działań. Samorządy mogą samodzielnie wybrać taki rodzaj pomocy, który jest niezbędny na danym terenie i wynika ze specyficznych potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców lub ich otoczenia.

Pomoc finansowa w ramach Modułu IV udzielana jest samorządom w formie finansowania albo dofinansowania.

Więcej informacji o programie oraz formularze wniosków na stronie PFRON.

AK, PFRON

Ocena: 0
Wyświetleń: 526 Dodał(a): zibi2