efektum
RCL: projekt ws. ułatwień dostępu do budynków m.in. osobom niepełnosprawnym 2020-10-24
Mazowieckie

Ułatwienie dostępu do budynków m.in. osobom starszym, niepełnosprawnym czy opiekunom małych dzieci - to główny cel projektu rozporządzenia, który opublikowano w piątek (31 lipca) na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zaznaczono, że kwestia poprawy dostępności przestrzeni publicznej jest jednym z priorytetowych zadań rządu, wskazanych w projekcie programu rządowego Dostępność Plus, który zakłada liczne działania zmierzające do poprawy dostępności przestrzeni publicznej, w tym lokali mieszkalnych, instytucji publicznych i otaczającej nas przestrzeni.

Wskazano, że wprowadzenie zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, będzie realizacją jednego z działań programu "Budynki bez barier".

Celem projektu - jak wskazano - jest również "dostosowanie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych do zapisów wynikających z ustawy (...) o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących w zakresie wprowadzenia wymagania dotyczącego konieczności zapewnienia minimalnego udziału lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych, w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym".


Ocena: 0
Wyświetleń: 664 Dodał(a): zibi2
Komentarze