efektum
Bezpłatne konsultacje ze specjalistami 2019-10-23
Śląskie, Częstochowa

22 i 23 października można kolejny raz skorzystać z bezpłatnych konsultacji z logopedą, psychologiem, oligofrenopedagogiem i fizjoterapautą. To dobra okazja, by obejrzeć Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie i zapoznać się z jego pełną ofertą.

Podczas rozpoczynających się we wtorek o godz. 12.00 Dni Otwartych Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie będzie można również obejrzeć wystawę prac nadesłanych na Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny “Nasze urodziny – sprawni czy niepełnosprawni wszyscy jesteśmy tacy sami “.

Centrum prowadzi wieloprofilową terapię skierowaną nie tylko do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Mogą się do niego zgłaszać wszystkie osoby potrzebujące konsultacji i wsparcia związanego z rozwojem psychoruchowym dziecka, szczególnie w przypadku dzieci do 10 roku życia. Można skorzystać zarówno z porad lekarskich, jak i pomocy fizjoterapeutów, logopedów, pedagogów oraz oligofrenopedagogów.

Zespół specjalistów ośrodka fachowym wsparciem i terapią obejmuje dzieci m.in.:

  • które czasowo utraciły sprawność ruchową np. w wyniku wypadku;
  • wymagające wsparcia w prawidłowym rozwoju m.in. z ciąży z wysokiego ryzyka, wcześniaki, dzieci po przebytym urazie okołoporodowym, dzieci z niskim wynikiem Apgar;
  • z wrodzonymi dysfunkcjami narządu ruchu (np. kręcze, dysplazje neurogenne stawów biodrowych);
  • z porażeniem nerwów obwodowych (np porażenie splotu ramiennego);
  • z mózgowym porażeniem dziecięcym;
  • z zespołami genetycznymi;
  • z podejrzeniem lub potwierdzonym zespołem FAS – płodowym zespołem alkoholowym;
  • z wrodzonymi wadami centralnego i obwodowego układu nerwowego (m.in. małogłowie, wodogłowie, przepuklina oponowo-rdzeniowa);
  • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami;
  • z niepełnosprawnością ruchową i/lub umysłową o nieustalonej etiologii (np. w trakcie diagnozy).

Pomoc mogą uzyskać również rodzice i opiekunowie. Ośrodek daje im wsparcie, możliwość spotkań grupowych, a także skorzystania z porad i prezentacji instruktażu ćwiczeń, które mogą kontynuować z dzieckiem w domu.

W Centrum działają: Ośrodek Konsultacji i Poradnictwa, Ośrodek Rehabilitacji Usprawniającej, Dom Dziennego Pobytu im. Misia i Margolci, Klub Dziecka I Rodzica “SŁONECZKO”.

Konsultacje, zajęcia i terapie oferowane przez Centrum są dla mieszkanek i mieszkańców Częstochowy bezpłatne za wyjątkiem rehabilitacji ruchowej, i niezależne od oferty NFZ i placówek oświatowych (można korzystać z obu form wsparcia niezależnie od siebie i równolegle). Placówka działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Dni otwarte odbędą się 22 i 23 października 2019 roku w godzinach 12.00 – 18.00. Oprócz konsultacji ze specjalistami i obejrzenia ośrodka, to także okazja do zakwalifikowania dziecka na zajęcia indywidualne oraz grupowe, które oferuje Centrum. Osoby zainteresowane konkretną godziną konsultacji proszone są o wcześniejszy kontakt z ośrodkiem (osobisty lub telefoniczny).

22 października zostaną również wręczone nagrody przedszkolakom biorącym udział w ogłoszonym z okazji dni otwartych konkursie plastycznym pt. „Nasze urodziny – sprawni czy niepełnosprawni, wszyscy jesteśmy tacy sami”. Miał on na celu upowszechnianie wiedzy na temat osób z niepełnosprawnością, odwołując się do takich wartości jak: przyjaźń, miłość, tolerancja i szacunek dla ludzi z niepełnosprawnością.

Dane kontaktowe:
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie
ul. Jasnogórska 36, 42-202 Częstochowa, tel. 34 361 59 43

Ocena: 0
Wyświetleń: 222 Dodał(a): zibi2
Komentarze