efektum
Razem – niepełnosprawni w grupie przedszkolnej 2020-09-08
Mazowieckie

Przedstawiamy scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych, które pomogą zintegrować dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne. Proces włączania osób z niepełnosprawnością do społeczeństwa należy rozpocząć jak najwcześniej. Przedszkole jest idealnym miejscem do kształtowania postaw akceptacji i tolerancji dla odmienności oraz do odkrywania tego, co łączy poprzez wspólną zabawę.

Uczestnicy

Dzieci w wieku przedszkolnym

Cele ogólne

Akceptacja dla odmienności i integracja grupy.

Cele szczegółowe

Dziecko:

 • dostrzega i akceptuje odmienność niepełnosprawnych
 • poznaje ich ograniczenia i potencjał
 • uczy się życzliwości, otwartości i tolerancji wobec innych
 • buduje pozytywne relacje ze wszystkimi członkami grupy
 • czuje się bezpiecznie niezależnie od stopnia swojej (niepełno)sprawności
 • pomaga innym
 • rozwija wrażliwość i kreatywność

Czas trwania

2x45 minut

Potrzebne materiały


 • plansze z obrazkami/ikonkami/zdjęciami przedstawiające różnice występujące w świecie (np. różne budynki, wystrój wnętrz, ptaki, motyle, drzewa, parki, place zabaw) oraz różne rodzaje niepełnosprawności
 • obrazki/zdjęcia ilustrujące odmienność między ludźmi
 • tablica magnetyczna i magnesy (lub duży arkusz papieru, taśma klejąca lub klej i flamastry)
 • materiał pomocniczy nr 1. Zmysły
 • materiał pomocniczy nr 2. Razem
 • zabawki i przedmioty znajdujące się w sali

Liczba uczestników

Grupa przedszkolna

W grupie mogą się znajdować dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, np. niedosłyszące, niedowidzące, niepełnosprawne ruchowo, z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zespołem Downa, z zaburzeniami emocjonalnymi.

Propozycje zabaw zawarte w załączonych materiałach pomocniczych można wykorzystać w przedstawionej postaci, albo potraktować jako inspirację do wymyślania zabaw pasujących do wybranych form niepełnosprawności, zależnie od składu grupy.

Zajęcia podzielone są na dwie części po 45 minut. Można przeprowadzić je w dwóch kolejnych dniach. Podczas zajęć dzieci lepiej poznają swoich niepełnosprawnych kolegów i koleżanki. Rolą nauczyciela jest takie dobranie ćwiczeń i zabaw, aby wszyscy mogli w nich uczestniczyć z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Przebieg zajęć

Dzień 1

Przygotowanie

 • Dzieci chodzą po sali i oglądają przygotowane przez nauczyciela plansze ze zdjęciami przedstawiającymi różnorodność otaczającego nas świata. Później siadają na dywanie i mówią, co najbardziej im się podobało i dlaczego.
 • Nauczyciel wprowadza pojęcie „odmienność” – mówi, że plansze przedstawiają odmienność rzeczy, miejsc, zwierząt, kolorów itp., która sprawia, że świat jest ciekawszy.

Realizacja

Najpierw dzieci poznają pojęcie odmienności i niepełnosprawności.

 • Dzieci poszukują „odmienności” w sali (np. różnokolorowe poduszki, różne rodzaje zabawek). Nauczyciel mówi: "Poduszki są różnej wielkości i koloru, jedne są miękkie, inne twarde, ale wszystkie są poduszkami, prawda? Tak samo jest z zabawkami – są różne, ale wszystkimi można się bawić. Wyobraźcie sobie, że wszystkie poduszki i zabawki są jednakowe – to chyba byłoby trochę nudne".
 • Teraz dzieci siadają, zamykają oczy i zastanawiają się w ciszy, na czym polega ich wyjątkowość. Gdy otworzą oczy, mogą powiedzieć, co odróżnia je od innych (np. wzrost, kolor oczu, długość włosów, sposób poruszania się). Nauczyciel umieszcza na tablicy magnetycznej (dużym arkuszu papieru) obrazki/ikonki/zdjęcia ilustrujące odmienność. Jeśli nie ma pasującego obrazka, szybko dorysowuje go. Na koniec umieszcza na tablicy/arkuszu zdjęcia przedstawiające różne rodzaje niepełnosprawności i mówi: "Popatrzcie, te osoby też są odmienne. Ta nie może chodzić, więc jeździ na wózku, a tamta słabo słyszy, więc nosi specjalny aparat. Taką odmienność nazywamy niepełnosprawnością. To oznacza, że ktoś nie może czegoś robić, albo robi to wolniej, inaczej. Ale nadal jest sobą, prawda?"
Wśród przykładów powinny znaleźć się rodzaje niepełnosprawności występujące w tej grupie dzieci, ale nie mogą to być jedyne przykłady.

W kolejnej części zajęć przedszkolaki rozwijają umiejętność wczuwania się w przeżycia innych i alternatywnego odbierania świata.

 • Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy – będą wykonywać codzienne czynności inaczej niż zwykle (Materiał pomocniczy nr 1. Zmysły).
 • Na zakończenie chętne dzieci mogą podzielić się wrażeniami (jak było, czy było łatwo, fajnie, czy udało się wszystko zrobić itp.).

Dzień 2

Te zajęcia poświęcone są  poszukiwaniu sposobów integracji dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych i wykorzystują kreatywność uczestników.

 • Dzieci wymyślają sposoby wykonywania różnych czynności i zabawy angażujące wszystkich członków grupy (Materiał pomocniczy nr 2. Razem).
 • Nauczyciel zapamiętuje (zapisuje) pomysły, które dzieciom spodobały się najbardziej.
 • Dzieci wykonują prace plastyczne/ręczne ilustrujące to, czego nauczyły się o odmienności i oryginalnych sposobach wspólnej zabawy. Dzieci z niepełnosprawnościami mogą przyłączyć się do pełnosprawnych i razem z nimi (w parach) wykonać prace.
 • Na koniec powstaje wystawa prac wszystkich uczestników zajęć.

Podsumowanie

Dzieci siadają w kręgu. Nauczyciel podaje piłeczkę (lub inny mały przedmiot) pierwszemu dziecku, a pozostałe mówią lub pokazują na migi, dlaczego ta osoba jest wyjątkowa, co w niej lubią i podziwiają, co potrafi (każdy uczestnik ćwiczenia musi coś powiedzieć lub pokazać, nawet jeśli jest to tylko uśmiech). Po zakończeniu rundy, dziecko przekazuje piłeczkę osobie siedzącej po jego lewej stronie, a grupa ponownie udziela pozytywnych informacji zwrotnych. Czynność powtarzamy ze wszystkimi dziećmi. Zamiast kółeczka można wybrać wersję spontaniczną – dzieci przekazują piłeczkę dowolnej osobie w kręgu, jednak i wtedy w zabawie uczestniczą wszystkie dzieci.

Ocena: 0
Wyświetleń: 168 Dodał(a): zibi2
Komentarze