efektum
Zwolnienie z VAT przewozu uczniów niepełnosprawnych 2020-08-21
Mazowieckie

Odpłatne usługi przewozu uczniów niepełnosprawnych świadczone zgodnie z organizacją roku szkolnego, mające na celu zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego i nauki są zwolnione z VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się w sprawie zwolnienia od podatku VAT usług przewozu niepełnosprawnych uczniów do szkół.

Transport uczniów niepełnosprawnych

Wnioskodawcą w tym przypadku był powiat (zarejestrowany podatnik VAT), w którego strukturze organizacyjnej funkcjonuje m.in. zespół szkół specjalnych oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Do tych placówek uczęszczają uczniowie niepełnosprawni. W związku z tym gminy, na których terenie miejsce zamieszkania mają niepełnosprawni uczniowie, zawarły umowy cywilnoprawne, na mocy których to umów powiat zobowiązuje się do transportu tych uczniów z ich miejsca zamieszkania na terenie danych gmin do szkół (i z powrotem) oraz opieki nad uczniami w czasie tego transportu.

Wynagrodzenie wg kalkulacji

Za usługi przewozu powiat pobiera od gmin wynagrodzenie, ustalane wg następującej kalkulacji: pokonana odległość (w kilometrach) × liczba kursów w miesiącu × liczba litrów paliwa (zużycie) × średnia cena jednego litra paliwa.

Wątpliwości wnioskodawcy dotyczyły kwestii, czy usługi przewozu uczniów niepełnosprawnych, które są świadczone przez powiat na rzecz gmin, podlegają zwolnieniu z VAT.

Dowóz uczniów nie generuje dochodu

Jak wskazał dyrektor KIS, obowiązek przewozu uczniów niepełnosprawnych wynika bezpośrednio z ustawy Prawo oświatowe. Wskazane osoby nie mogłyby samodzielnie dotrzeć do szkoły. Celem świadczenia dowozu uczniów nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu. Zatem w tym konkretnym przypadku usługa transportowa, jako usługa pomocnicza, jest nierozerwalnie związana z usługami podstawowymi, którymi są edukacja (kształcenie) i wychowanie.

W konsekwencji należy stwierdzić, że odpłatne usługi przewozu uczniów niepełnosprawnych, świadczone zgodnie z organizacją roku szkolnego, mające na celu zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego i nauki, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a w związku z art. 43 ust. 17a ustawy o podatku od towarów i usług.

Źródło:
  • Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 17 grudnia 2019 r. (sygn. 0114-KDIP4-1.4012.6.2019.1.MK).
Ocena: 0
Wyświetleń: 178 Dodał(a): zibi2
Komentarze