efektum
MEN: niepełnosprawność nie decyduje o nauczaniu indywidualnym 2019-10-19
Mazowieckie
Zgłaszane niekorzystne skutki reformy nauczania indywidualnego wzbudziły niepokój Rzecznika Praw Obywatelskich. We wrześniu poprosił Ministerstwo Edukacji Narodowej o ocenę skutków zmian.

Zmiany obejmują dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, które dotychczas miały możliwość nauki w trybie indywidualnym w szkole. W odpowiedzi resort wymienia podjęte działania i wnioski z przeprowadzonej kontroli. Podkreśla, że niepełnosprawność ucznia nie jest powodem do obejmowania go indywidualnym nauczaniem.

DLACZEGO REFORMA BUDZI NIEPOKÓJ?
Minister Edukacji Narodowej wprowadził zmiany w organizacji nauczania indywidualnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozporządzeniem (w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym) . Podjęto decyzję o rezygnacji z organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz nauczania indywidualnego na terenie przedszkoli i szkół. Co to znaczy dla uczniów? Od 1 września 2017 r. dzieci i młodzież mogą korzystać z nauczania indywidualnego tylko w domu.

https://www.rp.pl/Niepelnosprawni/310189943-MEN-niepelnosprawnosc-nie-decyduje-o-nauczaniu-indywidualnym.html
Ocena: 0
Wyświetleń: 258 Dodał(a): zibi2
Komentarze