efektum
Zasiłek pielęgnacyjny. Co to? Ile wynosi wysokość zasiłku? 2020-08-07
Mazowieckie
Zasiłek pielęgnacyjny to jedna z podstawowych form pomocy władz
publicznych osobom słabszym, najczęściej cierpiącym ze względu na
niepełnosprawność. W Polsce zasiłek pielęgnacyjny to ważny element
systemu socjalnego.

Wbrew
temu, co sądzi znaczna część opinii publicznej, zasiłek pielęgnacyjny
nie został wprowadzony w celu możliwości utrzymania się konkretnej
osoby. Jest to forma dodatku, a nie substytut pensji czy emerytury, za
który będzie można opłacić czynsz, media, wykupić żywność na cały
miesiąc i jeszcze odłożyć na wakacje.

Czym jest zasiłek pielęgnacyjny?

Na
stronie rządowej gov.pl można znaleźć informację, że jest to wsparcie
przyznawane w celu "częściowego pokrycia wydatków wynikających z
konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z
niezdolnością do samodzielnej egzystencji".

Z
definicji zatem zasiłek pielęgnacyjny nie pokrywa ani całej egzystencji,
ani też nawet całościowych wydatków, które ponosi się w związku z
zapewnieniem opieki. Co więcej, przysługuje tylko osobom niezdolnym do
samodzielnego życia. Nie ma więc mowy np. o osobach z takim stopniem
niepełnosprawności, który pozwala im samodzielnie żyć i wykonywać pewne
prace.

Niezdolność
do samodzielnej egzystencji musi być całkowita, zatem przyjmuje się, że
osoba objęta zasiłkiem pielęgnacyjnym nie dałaby sobie rady sama, np.
jeśli musiałaby zostawać sama na wiele godzin, gotować, prać itd. W
wielu przypadkach chodzi nawet o brak możliwości samodzielnego
załatwiania fizjologicznych potrzeb.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zawsze
podstawowym kryterium jest niezdolność do samodzielnej egzystencji.
Ponieważ jednak interpretacje tego pojęcia są różne, władze wprowadziło
pewne kryteria, według których można było wydzielić cztery podstawowe
grupy osób, którym należy się zasiłek pielęgnacyjny.

Trzy pierwsze to niepełnosprawni: dzieci,
niepełnosprawni powyżej 16. roku życia ze znacznym stopniem
niepełnosprawności oraz powyżej 16. roku życia z umiarkowanym stopniem, o
ile ich niepełnosprawność powstała zanim ukończyli 21 lat.

Czwarta grupa, której przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, to osoby, które ukończyły 75 lat.

W Polsce zasiłek pielęgnacyjny dostaje kilkaset tysięcy osób. Ponad 97 proc. z nich to niepełnosprawni.

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek
pielęgnacyjny to zupełnie inne świadczenie niż dodatek pielęgnacyjny.
Ten pierwszy jest wypłacany przez gminę lub miasto, natomiast drugi
przez ZUS,
na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika, który musi stwierdzić
całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej
egzystencji.

Kryteria
w przypadku dodatku są więc ostrzejsze. Co istotne, jeśli ma się już
przyznany dodatek pielęgnacyjny, nie ma się już prawa do zasiłku
pielęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny - komu nie przysługuje

Poza
wspomnianymi wyżej osobami, które dostają dodatek pielęgnacyjny, o
zasiłek pielęgnacyjny nie mają co się starać osoby umieszczone w
instytucji, która zapewnia darmowe utrzymanie przez całą dobę. Może to
być np. dom pomocy społecznej.

Zasiłek
pielęgnacyjny nie przysługuje też wtedy, gdy członek rodziny osoby, na
którą miałby zostać przyznany, dostaje za granicą świadczenie na
pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby. Prawo przewiduje
jednak wyjątki od tej zasady.
Ocena: 6
Wyświetleń: 438 Dodał(a): zibi2
Komentarze