efektum
Zasiłek pielęgnacyjny od 1 listopada 2019 r 2019-10-15
Mazowieckie
 Zasiłek pielęgnacyjny od 1 listopada 2019 r. - podwyżka, o ile wzrośnie
1 listopada 2019 r. nastąpi podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego. Jest to kolejna podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego. Pierwsza miała miejsce 1 listopada 2018 r. W sumie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wzrośnie o 62,84 zł, czyli o ok. 40 proc. Sprawdź szczegóły komu przysługuje zasiłek, jak się o niego ubiegać.
Komu przysługujeZasiłek pielęgnacyjny jest to świadczenie przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje wyłącznie:
- niepełnosprawnemu dziecku,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia,
- osobie, która ukończyła 75 lat.
Zobacz również:
Zasiłek rodzinny 2019/2020 - kryterium dochodowe, wysokośćZasiłek dla bezrobotnych 2020 - kwota brutto/nettoKto nie otrzyma zasiłkuJednakże powyższe osoby nie otrzymają zasiłku pielęgnacyjnego, jeżeli:
- są uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego,
- są umieszczone w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie, np. dom pomocy społecznej, areszt śledczy, zakład poprawczy, placówka opiekuńczo – wychowawcza.
Ponadto zasiłek nie zostanie przyznany, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W takim przypadku prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
Okres pobierania zasiłkuPrawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznawane jest:
- na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
- na czas nieokreślony, jeżeli orzeczenie wydano na stałe,
- na czas nieokreślony dla osób, które ukończyły 75 lat.
Wysokość od 1 listopada 2019 r.Do 31 października 2019 r. zasiłek wynosi 184,42 zł. Od 1 listopada 2019 r. zasiłek pielęgnacyjny będzie wynosił 215,84 zł. Oznacza to wzrost zasiłku pielęgnacyjnego o 31,42 zł.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bez względu na wysokość dochodów.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego przyznawany jest wyłącznie na wniosek. Można go składać przez cały rok. Wniosek wraz z dokumentami i załącznikami należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy (zgodnie z miejscem zamieszkania osoby uprawnionej), czy też w jednostce wypłacającej świadczenia rodzinne (np. OPS). W urzędach gminy dostępne są formularze, które ułatwią złożenie wniosku.
Osoba ubiegająca się o zasiłek powinna złożyć następujące dokumenty:
Ocena: 0
Wyświetleń: 268 Dodał(a): zibi2
Komentarze