efektum
Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych. Zobacz kto i na co dostał pieniądze z Kielc i powiatu kieleckiego 2020-05-22
Świętokrzyskie
Świętokrzyskie organizacje pozarządowe, działające w obszarze pomocy społecznej otrzymają dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadań publicznych. Wsparciem będą objęte między innymi organizacje prowadzące działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z Kielc i powiatu kieleckiego wsparcie otrzymała duża grupa stowarzyszeń i organizacji.

W ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok, świętokrzyskie organizacje pozarządowe otrzymają dofinansowanie na realizację zadań publicznych, które mają na celu poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej osób starszych, aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Wsparciem finansowym zostaną objęte również organizacje prowadzące schroniska i noclegownie. Z kolei w ramach profilaktyki dofinansowane zostaną działania edukacyjne i informacyjne, służące upowszechnieniu wiedzy dotyczącej zagrożeń, wynikających ze spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży oraz projekty na rzecz ograniczenia liczby kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu.

Pierwsze umowy na realizacje zadań publicznych podpisali marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik i przedstawiciele świętokrzyskich organizacji pozarządowych.

Z Kielc i powiatu kieleckiego wsparcie finansowe otrzymają:
* Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie z Kielc - 39 700 złotych. Zadania zakłada zorganizowanie: - warsztatów umiejętności psychospołecznych, - warsztatów rozwoju osobistego, - zajęć w grupie wsparcia, - zajęć doradztwa z zakresu rozwoju zawodowego i po-mocy społecznej, - warsztatów kulinarnych, - superwizji, - wyjścia grupy wsparcia, - piknik integracyjny Wsparciem zostaną objęci mieszkańcy Hostelu dla Osób Uzależnionych od Alkoholu oraz Domu Readaptacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu.

* Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 20 000 złotych. **W ramach zadania zostaną przeprowadzone warsztaty z pierwszej pomocy, tor przeszkód z użyciem alkogogli oraz badania alkomatem dla wypoczywających nad zalewem Cedzyna. Dodatkowo udział osób niepełnosprawnych w zajęciach żeglarskich, kajakarskich, pływania łodziami motorowymi, zajęciach na rowerach wodnych, a także zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa nad wodą.

* Świętokrzyski Klub Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - 20 700 złotych. W ramach zadania zorganizowane zostaną dwa wyjazdy dla Członkiń Klubu. Podczas wyjazdu zorganizowane zostaną : - zajęcia z psychologiem, - zajęcia z terapeuta, - zajęcia z rehabilitantem; W ramach projektu dla kobiet po mastektomii piersi zorganizowane zostaną zajęcia rehabilitacyjne w tym rehabilitacja psychofizyczna, spotkania z psychologiem, z terapeutą, oraz gimnastyka w basenie.

Ocena: 0
Wyświetleń: 230 Dodał(a): zibi2
Komentarze