efektum
Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych bez ograniczeń - apeluje senator Marek Plura 2020-03-28
Śląskie
Senator Marek Plura zaapelował do posłów, senatorów i przedstawicieli rządu o pilną nowelizację specustawy dot. COVID-19, która rozwiązałaby problem niepełnosprawnych. Chodzi o rozszerzenie wachlarza uprawnionych do pobierania zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia żłobków, przedszkoli, szkół i innych placówek. Dziś świadczenie to przysługuje tylko rodzicom pociech do 8. roku życia. Bez względu na to czy są rodzicami dzieci w pełni sprawnych czy niepełnosprawnych. Lucyna Nenow
Senator Marek Plura zaapelował do posłów, senatorów i przedstawicieli rządu o pilną nowelizację specustawy dot. COVID-19, która rozwiązałaby problem niepełnosprawnych. Chodzi o rozszerzenie wachlarza uprawnionych do pobierania zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia żłobków, przedszkoli, szkół i innych placówek. Dziś świadczenie to przysługuje tylko rodzicom pociech do 8. roku życia. Bez względu na to czy są rodzicami dzieci w pełni sprawnych czy niepełnosprawnych. Zdaniem posła to mocno krzywdzące. Oznacza bowiem, iż niepełnosprawni "pozostając bez opieki przez około 10 godzin dziennie (to czas pracy rodzica i związanych z nią dojazdów) są zdani na swoją „samodzielność” już od ósmego roku życia" - pisze senator.

Senator Marek Plura apeluje do rządu. Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych bez ograniczeń

W środę, 25 marca, Plura zaapelował do posłów, senatorów i przedstawicieli rządu o pilną nowelizację specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, która rozwiązałaby ten problem.

"Obecnie sytuacja tych dzieci (niepełnosprawnych - przyp. red.) jest taka sama, jak sytuacja ich w pełni sprawnych rówieśników. Oznacza to, iż pozostając bez opieki przez około 10 godzin dziennie (to czas pracy rodzica i związanych z nią dojazdów) są one zdane na swoją „samodzielność” już od ósmego roku życia. Jednocześnie w tym czasie są zobowiązane do samodzielnego korzystania ze zdalnego systemu nauczania, co dla ogromnej liczby tych uczniów jest niewykonalne. Taki stan rzeczy zagraża nie tylko wyłączeniem ich z systemu edukacji, ale przede wszystkim zagraża zdrowiu i życiu dzieci znacząco bardziej niesamodzielnych niż ich rówieśnicy. Używają słowa „dzieci” mam na myśli także dorosłych uczniów szkół specjalnych" - pisze w piśmie do parlamentarzystów rządu senator ze Śląska.

Zdaniem Marka Plury takie rozszerzenie wachlarza uprawnionych do pobierania zasiłku nie obciąży w znaczący sposób wydatków ze środków publicznych, gdyż dotyczy niezbyt licznej grupy osób. "W większości rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi jedno z rodziców nie pracuje pełniąc konieczną opiekę nad dzieckiem, utrzymując się jedynie ze wsparcia państwowego, co jest przyczyną zubożenia tych rodzin. Tym bardziej warto dołożyć wszelkiej pomocy rodzicom (pracującym - przyp. red.), o których mowa, tak aby obecna, szczególna sytuacja nie zmusiła ich na porzucenie pracy, co zwrotnie obciąży wydatki publiczne, najprawdopodobniej na okres o wiele dłuższy niż czas pobierania przysługuje dodatkowego zasiłku opiekuńczego" - podkreśla. - Tak więc raz jeszcze apeluję: zainwestujmy w rodziny dzieci z niepełnosprawnościami! - prosi senator.

Ocena: 0
Wyświetleń: 120 Dodał(a): zibi2
Komentarze