efektum
Chrzanów. Małopolski Tele-Anioł. Seniorzy i niepełnosprawni będą mieli lepszą opiekę 2020-03-11
Małopolskie, Chorzanów
Małopolski Tele-Anioł to projekt, którego celem jest zapewnienie tzw. teleopieki osobom starszym i niesamodzielnym z wykorzystaniem najnowszych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Dodatkowo część uczestników może skorzystać z dostosowanych do indywidualnych potrzeb usług opiekuńczych, świadczonych w ich domu lub w ramach pomocy sąsiedzkiej.

W środę odbyło się podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Zarządem Województwa a powiatem chrzanowskim.

Powiat będzie wspierać działania Województwa w zakresie promocji projektu poprzez m.in. przekazanie informacji do jednostek organizacyjnych – szpitali, domów pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie, za pośrednictwem których można dotrzeć do osób najbardziej potrzebujących wsparcia, pomocy osobom niesamodzielnym w wypełnianiu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego, zamieszczeniu materiałów informacyjnych przekazanych przez Biuro Projektu Małopolski Tele-Anioł w podległych jednostkach.

Należy nadmienić, że materiały informacyjno-promocyjne zostały już przekazane przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ulotki oraz plakaty rozpropagowano na terenie urzędu, natomiast informacje w wersji elektronicznej ukazały się na stronie internetowej Powiatu Chrzanowskiego, a także Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

Projekt „Małopolski Tele-Anioł” to projekt realizowany przez województwo małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Obecnie do udziału w projekcie Małopolski Tele-Anioł zgłosiło się ponad 7 000 osób niesamodzielnych z terenu województwa małopolskiego, a ponad 4 100 osób zostało włączonych do projektu i otrzymało opaskę SOS.

Ocena: 0
Wyświetleń: 178 Dodał(a): zibi2
Komentarze