efektum
Niepełnosprawni z Torunia mogą dostać pomoc! W jaki sposób? 2020-02-28
Toruń

Niepełnosprawni z Torunia mogą dostać pomoc! W jaki sposób?

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu wyciąga rękę do osób niepełnosprawnych. W placówce rozpoczyna się nabór do programu ?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej?.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w programie ?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej? ? edycja 2019-2020. Program ten dedykowany jest pełnoletnim osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Jak podkreślają organizatorzy, celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych przy:

  • wykonywaniu codziennych czynności,
  • poprawie funkcjonowania w życiu społecznym,
  • ograniczeniu skutków niepełnosprawności,
  • stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
  • dotarciu na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
  • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych , rozrywkowych i sportowych.

Program ma również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia. Kartę należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40c, 87-100 Toruń (Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, parter, pokój nr 17) do 13 marca 2020r.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Działu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR Toruń pod numerem (056) 65-08-567. Istnieje również możliwość dojazdu do klienta w celu odebrania deklaracji lub pomocy w jej wypełnieniu.

O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decydować będzie powołana do tego celu komisja rekrutacyjna. Kwalifikacja do programu osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w oparciu o Kartę zgłoszenia oraz ocenę funkcjonowania społecznego sporządzoną przez pracownika socjalnego. Więcej informacji na stronie internetowej programu

Ocena: 0
Wyświetleń: 208 Dodał(a): zibi2
Komentarze