efektum
PFRON
Do 31 marca 2024 r. dla mieszkań we Wrocławiu miesięczna dopłata z PFRON do czynszu najmu wynosi 3297 zł (2 429 zł). Ale np. na Podkarpaciu jest to 1833 zł (1350 zł). Kwoty w nawiasach są dla osób niepełnosprawnych nie...
2024-01-08
Kryzys zdrowia psychicznego niestety wciąż wiąże się z wykluczeniem społecznym. Bez wątpienia najlepszą drogą do wyjścia z niego jest powrót do pracy. Pomoże w tym program rehabilitacji kompleksowej PFRON.- Gdy mówimy o...
2023-01-11
Osoby niepełnosprawne nie mają co liczyć na pomoc PFRON przy zakupie samochodu. Mogą natomiast uzyskać pomoc na zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego, stosownie do ograniczeń wynikających z niepełnosprawności –...
2022-01-17
Powiat: Starostwo Powiatowe w Raciborzu informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r. finansowanego ze środków...
Raciburz
2021-12-17
Dodatkowy miliard złotych przewidziany w ustawie budżetowej będzie przeznaczony między innymi na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie do wynajmu mieszkania przez osoby z niepełnosprawnościami oraz na warsztaty...
2021-11-08
Powstanie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i wyrobów medycznych. Na jej uruchomienie na początek przewidzianych jest 200 mln zł, a za jej prowadzenie będzie odpowiadać Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.O jej utworzeniu...
2021-10-08
W tym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) obchodzi 30-lecie swojego istnienia na rynku. Podczas uroczystej Gali podano informację o przekazaniu miliarda złotych na wspieranie osób z...
2021-10-04
Rozstrzygając wniosek o dofinansowanie zakupu ze środków PFRON, najpierw bada się rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy i wynikające zeń potrzeby.Wnioskodawcą był mężczyzna o znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagający...
2021-08-03
Świętokrzyskie samorządy mogą się starać w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wsparcie finansowe dla swoich mieszkańców. Maksymalna kwota jaką mogą otrzymać to 100 tys. zł.Dziś w PFRON zostały...
2021-05-07
Każda osoba niepełnosprawna bez względu na stopień niepełnosprawności zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zachowuje zdolność do pracy w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji...
2021-04-30