efektum
Aktualności
Według Systemu Informacji Oświatowej ponad 30 proc. szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych jest niedostosowanych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością. Wiceminister resortu edukacji Marzena Machałek zapowiada...
2022-09-28
Jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, jakie uprawnienia ma pracownik z niepełnosprawnością, a także pracodawca. Na zorganizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych spotkaniu można było...
2022-09-21
Gdańska rodzina, z której pochodzi Filip, radzi sobie, mimo że on i jego brat są niepełnosprawni. Jednak żeby zajmować się synami, ich mama zrezygnowała z pracy, jest wykończona ciągłą opieką. Filip chce odciążyć swoją...
2022-09-19
Jedną z ważniejszych preferencji podatkowych obejmujących osoby niepełnosprawne, jest ulga rehabilitacyjna na samochód. Skorzystać z niej mogą nie tylko osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, ale też ich opiekunowie. Zobacz,...
2022-09-15
Komisje w zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności wrócą do badania i wydawania orzeczeń po osobistym stawiennictwie zainteresowanego.Epidemia Covid-19 wygasa, ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa jest minimalne, a...
2022-09-14
Tegoroczne hasło Dnia Osób z Niepełnosprawnością w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych brzmi "Praca i pasja!". W związku z tym będzie urząd organizuje różne spotkania.- Każda osoba niezdolna do pracy jest niepełnosprawna, ale...
Białystok
2022-09-09
Do 10 października 2022 roku niepełnosprawni studenci mogą składać wnioski o finansową pomoc w ramach programu Aktywny samorząd 2022. Moduł II.Studenci mogą liczyć na pomoc w opłacie czesnego oraz otrzymać różne dodatki....
Radom
2022-09-07
Szerpowie Nadziei, to grupa wolontariuszy, która wyruszyła w sobotę na tatrzańskie szczyty, asystując blisko 70 osobom z różnymi stopniami niepełnosprawności, aby spełnić ich marzenia bycia w najwyższych w Polsce...
2022-09-05
Trwają prace nad programem samochodowym dla osób niepełnosprawnych. Da on możliwość dofinansowania do zakupu samochodu osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi.Samochód dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi jest bardzo...
2022-09-02
Małymi kroczkami mamy powrót do stanu sprzed pandemii - mówi o nowych zasadach orzekania o niepełnosprawności dr Janusz Iwanicki. Kończy się czas podejmowania decyzji wyłącznie na podstawie dokumentacji. Teraz - tak jak dwa lata...
2022-08-31