Wyższy limit energii. Duże rodziny, rolnicy i niepełnosprawni mogą go stracić 2022-11-24
Śląskie

Rodziny wielodzietne, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności i mieszkający z nimi oraz rolnicy mają prawo w 2023 r. do wyższych limitów energii w tegorocznej cenie. By go nie stracić, muszą złożyć specjalne oświadczenie i dołączyć do niego dokumenty potwierdzające uprawnienia. Szczególnie uważać muszą ci, którzy prawo do wyższych limitów uzyskają na początku przyszłego roku.

  • Nie ma jednego wzoru oświadczenia, więc wskazówek trzeba szukać u dostawcy energii
  • Duże firmy, jak PGE, ENEA, Tauron i E.ON wzory udostępniają na swoich stronach internetowych
  • Kto uzyskał prawo do wyższego limitu po 18 października, ma tylko 30 dni na złożenie oświadczenia

By w 2023 r. płacić za 2000 kWh zużytej energii tyle, co w tym roku, nie trzeba robić nic. Zakład automatycznie naliczy limit i przypisze cenę. Tak przewiduje ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Ta sama ustawa wprowadza też wyższe limity zużycia energii dla określonych odbiorców: I tak:

  • Posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz rolnicy mogą zużyć w przyszłym roku 3000 kWh energii i zapłacić za nią tyle, ile płacili w tym roku.
  • Odbiorcy, którzy mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub mieszkają z takimi osobami mają limit 2600 kWh.

Jest jednak jeden warunek. By skorzystać z wyższych limitów, trzeba złożyć specjalne oświadczenie. Jest na to czas do 30 czerwca 2023 r. Im szybciej oświadczenie trafi do zakładu, tym szybciej ten odnotuje uprawnienie w systemie. — Jeśli nie złożysz oświadczenia i odpowiednich dokumentów, nie skorzystasz ze zwiększonych limitów  ostrzega swoich klientów E.ON. Wówczas zamrożona cena energii będzie tylko do limitu 2000 kWh rocznie.

Dalsza część artykułu znajduje się poniżej materiału wideo:

Nie ma określonego wzoru i każdy dostawca energii przygotował własne. To, co łączy dostawców, jak PGE, Tauron, E.ON, ENEA, to wymóg podania numeru punktu poboru energii — można go znaleźć na fakturze oraz dołączenia pewnych dokumentów. Niestety, choć ustawa nie upoważnia do żądania od składających oświadczenie numeru PESEL, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru dowodu osobistego, to wiele zakładów też wymaga podania tych danych.

Rodziny wielodzietne: jakie dokumenty dołączyć, na co uważać

Uprawnione do wyższego limitu są rodziny, którzy w dniu wejścia w życie ustawy, czyli 18 października br., posiadały Kartę Dużej Rodziny. We wniosku trzeba podać numer Karty Dużej Rodziny i załączyć jej kopię. Zakład może też poprosić o przedstawienie jej oryginału. Wielu rodziców ma jednak KRD tylko w formie elektronicznej, co wówczas? ENEA radzi dołączyć do oświadczenia wydrukowane zdjęcie ekranu. Posiadacze eKRD zapewne jednak też mają aplikację mObywatel, która umożliwia złożenie wniosku. Janusz Cieszyńki, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zapewnia, że jest to bardzo proste.

Wiele osób pyta, czy prawo do wyższego limitu ma rodzina, która powiększyła się po 4 listopada. Odpowiedź brzmi: tak. Zgodnie z ustawą wówczas trzeba złożyć oświadczenie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania KDR. Jeśli zatem trzecie dziecko urodzi się 15 grudnia 2022 r., rodzice KRD dostaną 5 stycznia 2023 r., to od tego dnia mają 30 dni na złożenie oświadczenia. Zgodnie z ustawą wówczas limit przysługuje od miesiąca, w którym spełnione zostały te przesłanki. Jeśli oświadczenie złoży w styczniu skorzysta z pełnych 3000 kWH, jeśli w lutym, zostanie on pomniejszony o 250 kWh niewykorzystane w styczniu.

Rolnik musi dołączyć kopię decyzji podatkowej

Rolnik do oświadczenia załącza kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające ze wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej. Mimo to we wniosku musi jeszcze podać:

  1. Numer decyzji.
  2. Nazwę organu podatkowego, który ją wydał.

Warto pamiętać, że rolnik, by skorzystać z wyższego limitu, musi też oświadczyć, że nie prowadzi innego rodzaju działalności gospodarczej. Oświadczenie składa się pod groźbą odpowiedzialności karnej.

Kopia orzeczenia o niepełnosprawności nie jest wymagana

Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością lub mieszkający z nimi nie dołączają orzeczenia. Jest to bowiem dokument wrażliwy, którego przechowywanie i przetwarzanie uniemożliwia RODO. Dlatego trzeba pamiętać, aby go nie dołączać, zwłaszcza do wniosku wysyłanego elektronicznie. Jak wyjaśnia ENEA, jeśli dostanie w jednym pliku wniosek i orzeczenie, plik zgodnie z RODO zostanie usunięty. A wówczas, by skorzystać z wyższego limitu, będzie trzeba jeszcze raz złożyć oświadczenie.

Zakład może zażądać przedstawiania do wglądu orzeczeń. We wniosku należy jednak oświadczyć, że ustawowe warunki do wyższego limitu były spełnione w dniu wejścia w życie ustawy, czyli 18 października br. Jeśli orzeczenie zostało wydane po tym terminie, to trzeba złożyć oświadczenie w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania. Zgodnie z ustawą wówczas limit przysługuje od miesiąca, w którym w spełnione zostały te przesłanki.

Jeśli nie dotrzymasz terminów, zmniejszasz limit

I tego 30-dniowego terminu na złożenie oświadczenia w przypadku uzyskania uprawnień po 18 października warto pilnować. Zgodnie bowiem z ustawą, wobec uprawnionych, którzy spełnili przesłanki do wyższego limitu w trakcie 2023 r., ale nie złożyli w terminie oświadczenia, limit zużycia energii elektrycznej stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. Co to oznacza w praktyce? Jeśli ktoś otrzymał KRD lub orzeczenie w styczniu 2023 r., ale oświadczenie złożył dopiero w lutym, to pomniejszony limit będzie miał liczony dopiero od marca. Limit będzie pomniejszony o 500 kWh (po 250 kWh za styczeń i luty). Dlatego osoby, które uzyskają prawo do wyższego limitu na początku przyszłego roku, powinny jak najszybciej złożyć oświadczenie. Spóźnienie się i złożenie go w kwietniu oznacza w praktyce, że skorzystają z limitu dla wszystkich — 2000 kWh.

Ocena: 0
Wyświetleń: 320 Dodał(a): zibi2