Ulga rehabilitacyjna na samochód – ile mogą odliczyć niepełnosprawni? 2022-09-15
Śląskie

Jedną z ważniejszych preferencji podatkowych obejmujących osoby niepełnosprawne, jest ulga rehabilitacyjna na samochód. Skorzystać z niej mogą nie tylko osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, ale też ich opiekunowie. Zobacz, ile można odliczyć od podatku!

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie korzystający z samochodu osobowego, mogą skorzystać ze specjalnych ulg, dzięki którym koszty związane z jego użytkowaniem będą odliczone od płaconego podatku. W tym celu muszą jednak sprostać kilku wymaganiom i przygotować odpowiednie dokumenty. Warto się wysilić, ponieważ osoba z niepełnosprawnością może odliczyć całkiem sporo, co z pewnością będzie stanowić dla niej duże ułatwienie.

Czym jest ulga rehabilitacyjna na samochód?

Wszystkie osoby niepełnosprawne, a także osoby mające je na utrzymaniu, mają prawo do odliczenia wydatków na samochód od podstawy służącej do naliczania podatku dochodowego. Stosowną informację wystarczy umieścić w rozliczeniu rocznym PIT, aby dochód osoby niepełnosprawnej (lub opiekuna) został pomniejszony o podaną kwotę w ramach obowiązującego w danym roku limitu. Prawa do ulgi mają osoby wykorzystujące samochód do dojazdów do pracy, lekarza czy nawet na zakupy. Kwota ta każdego roku jest waloryzowana i może przynieść całkiem sporą ulgę osobom o najniższych dochodach.

Kto i jaką kwotę może odliczyć w ramach ulgi dla niepełnosprawnych?

Ulga rehabilitacyjna na samochód przysługuje osobie mającej status niepełnosprawnej, bez względu na posiadaną kategorię, ale nie tylko. Tak naprawdę z odliczenia ulgi mogą skorzystać dwie grupy podatników. W pierwszym przypadku dotyczy to osoby niepełnosprawnej będącej właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu. Aby móc zakwalifikować się do tej kategorii, należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, w tym dokument potwierdzający jeden z trzech stopni choroby, pobierać rentę szkoleniową lub socjalną, wypłacaną z powodu choćby częściowej niezdolności do pracy lub być nieletnim do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Kto może odliczyć ulgę na samochód?

Niekiedy w jednej rodzinie dwóch współmałżonków jest niepełnosprawnych, a ich samochód należy do majątku wspólnego. W takiej sytuacji oboje mogą odliczyć ulgę rehabilitacyjną na samochód. Mają oni swój limit, który wynosi 2,280 zł. Jeżeli partnerzy rozliczają się razem, ale samochód stanowi własność tylko jednego z nich, dalej mogą odliczyć maksymalnie kwotę 2,280 zł, dzięki wspólnocie majątkowej. W sytuacji, gdy tylko jeden małżonek jest niepełnosprawny i rozliczają się oni wspólnie, to korzystać z ulgi rehabilitacyjnej może osoba będąca właścicielem lub współwłaścicielem auta. Osoba mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną też może odliczyć ulgę.

Odliczenie samochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Odliczyć od podatku ulgę rehabilitacyjną mogą podatnicy mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Może to być między innymi współmałżonek osoby niepełnosprawnej, jej dzieci, rodzeństwo, przybrani rodzice, zięciowie, synowe, a nawet rodzice współmałżonka. W tym przypadku dochody osoby niepełnosprawnej nie mogą przekroczyć 15010,56 złotych rocznie, a kwota odliczenia to 2280 złotych. Nie zalicza się do niej jednak zasiłku pielęgnacyjnego, alimentów, dodatkowego rocznego świadczenia dla rencistów i emerytów, czyli tzw. 13 emerytury, a także świadczeń uzupełniających, które są przyznawane dla osób niezdolnych do samodzielnego wykonywania codziennych obowiązków.

Jakie wydatki na utrzymanie samochodu można odliczyć?

Jakie wydatki z tytułu używania samochodu podlegają odliczeniu? Są to między innymi wydatki na cele rehabilitacyjne, które można odliczyć od dochodu. Przepisy wyróżniają ich dwa rodzaje. Zaliczają się do nich wydatki nielimitowane, do których należą między innymi koszty związane z przystosowaniem mieszkania lub samochodu dla potrzeb osób niepełnosprawnej oraz zakup indywidualnego sprzętu. Poniesione wydatki na używanie samochodu osobowego lub psa asystującego zaliczają się do drugiej grupy wydatków limitowanych.

Sprzedasz samochodu osobowego stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej

Sprzedaż samochodu nie pozbawia do skorzystania z ulgi samochodowej dla niepełnosprawnych. Jeżeli sprzedasz auta nastąpiła w połowie poprzedniego roku, to w dalszym ciągu właścicielowi przysługuje ulga rehabilitacyjna w tegorocznym PIT. Warto jednak zachować umowę kupna-sprzedaży swojego samochodu oraz zaświadczenie z Wydziału Komunikacji na wypadek kontroli urzędu.

Ulga na samochód – co możesz zaliczyć do kosztów utrzymania samochodu?

Niemal każda osoba niepełnosprawna ponosi dodatkowe wydatki związane z wykonywaniem czynności życiowych, które wynikają z jej ograniczeń i stanu zdrowia. Będąc podatnikiem, możesz odliczyć wysokość poniesionych wydatków związanych z użytkowaniem samochodu osobowego. Zalicza się do tego między innymi ubezpieczenie OC, zakup paliwa, wymiana opon, różnego rodzaju naprawy samochodu, a także przeglądy techniczne.

Ile ulgi przysługuje osobie niepełnosprawnej w 2022 roku?

Ile wynosi ulga rehabilitacyjna na samochód w roku 2022? Jest to kwota o wartości 2280 zł, którą można odliczyć od podatku za poprzedni roku – i to bez względu na ilość posiadanych samochodów. W przypadku niepełnosprawnego dziecka, każde z rodziców może odliczyć limit wydatków w wysokości 2280 zł.

Ulga rehabilitacyjna na samochód w 2022 – jakie dokumenty musi przedłożyć właściciel samochodu?

Ulgę na samochód możesz odliczyć dopiero po spełnieniu niektórych wymagań formalnych. Niezbędne są tak na prawdę dwa dokumenty – orzeczenie o niepełnosprawności oraz dowód rejestracyjny samochodu. Dodatkowo możesz gromadzić dowody płacenia składki OC lub faktury za zakupione paliwo. Co ciekawe, z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, które nie mają prawa jazdy.

Ocena: 0
Wyświetleń: 2040 Dodał(a): zibi2