Pieszy, rowerzysta, kierowca. Przepisy drogowe dla osób z niepełnosprawnościami 2022-04-07
Śląskie

Wszyscy jesteśmy pieszymi, czasem rowerzystami czy kierowcami. Ale czy obowiązujące przepisy jakkolwiek uwzględniają potrzeby osób z niepełnosprawnością? Sprawdziliśmy to m.in. ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Karta parkingowa

Najbardziej znanym uprawnieniem osoby niepełnosprawnej, o którym mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym jest karta parkingowa.

Osoba z niepełnosprawnością legitymująca się kartą parkingową, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą – może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju. Z przepisu tego może również korzystać kierujący pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową.

Więcej informacji dotyczących kartę parkingową można znaleźć na naszym portalu: Karta Parkingowa 2020 - niepelnosprawni.pl

Poruszanie się po chodniku i poboczu

Większość z nas porusza się przede wszystkim po chodnikach. Warto zatem wiedzieć, jakie mamy uprawnienia i obowiązki.

Pieszy jest zobowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, można korzystać z jezdni, ale pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi oraz ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Wyjątkowo, jeśli poruszamy się po drodze o małym ruchu, przy dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

W strefie zamieszkania pieszy korzysta z całej szerokości chodnika i ma pierwszeństwo przed pojazdem (np. rowerem) oraz osobą poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch. Ten zapis oznacza, że to inni użytkownicy (np. rowerzyści, poruszający się na hulajnodze itp.) muszą na chodniku ustępować pierwszeństwa pieszemu, a swoją prędkość dostosować do prędkości z jaką poruszają się piesi.

Droga dla rowerów

Coraz częściej w rozmaitych miejscach wyznaczane są ścieżki rowerowe, co znacznie poprawia bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i rowerzystów.

Piesi mogą korzystać z drogi dla rowerów tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Co bardzo ważne – pieszy, korzystający z drogi dla rowerów jest obowiązany ustąpić miejsca osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego. Przepis ten nie dotyczy osoby niepełnosprawnej. Oznacza to, że osoba z niepełnosprawnością (na wózku inwalidzkim lub niewidoma) nie musi w takiej sytuacji ustępować miejsca rowerom. Potwierdza to artykuł 26 ustawy. Warto jednak by osoba niepełnosprawna poruszająca się po ścieżce dla rowerów zachowała szczególną ostrożność.

Przejście przez jezdnię

Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju, jednak nie zwalnia to pieszego z zachowania ostrożności.

W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, osoby używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący pojazdem jest zobowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.

Jednak przy przechodzeniu przez jezdnię, także na przejściu dla pieszych należy zachować szczególną ostrożność. Nie należy wchodzić bezpośrednio przed jadący pojazd. Przepisy zabraniają osobie przechodzącej przez jezdnię, przejście dla pieszych lub torowisko korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego w taki sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu. Przepis ten zatem oznacza, że przechodząc przez jezdnię telefon czy inne urządzenia elektroniczne najlepiej schować do kieszeni czy torebki.

Korzystanie z pasów

Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona pojazdem, który jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy. Jednak są osoby zwolnione z tego obowiązku. To:

  • osoby mającej zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa;
  • kobiety o widocznej ciąży;
  • kierujący taksówką podczas przewożenia pasażera;
  • osoby chore lub niepełnosprawne przewożone na noszach lub w wózku inwalidzkim.

Oznaczenie pojazdu przewożącego OzN

Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych oznacza się z przodu i z tyłu tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej. Tablice te powinny być wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest zobowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej.

Kierujący pojazdem, omijając pojazd, jest obowiązany w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się.

Wjazd do lasu

W lesie zwykle obowiązuje zakaz ruchu. Jednak ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Przepisy te nie dotyczą osób z niepełnosprawnością, które poruszają się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

Prawo wodne

W przepisach przyznano osobom z niepełnosprawnością zniżkę za korzystanie z śluz. Opłata jest obniżona o 50 proc

Ocena: 0
Wyświetleń: 1478 Dodał(a): zibi2