Polski Ład i zmiany w uldze rehabilitacyjnej. Korzystne dla opiekunów i niepełnosprawnych 2021-08-10
Mazowieckie
Od 2022 r. będzie można odliczać – do 2280 zł rocznie – wydatki poniesione na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne – zakłada projekt Polskiego ŁaduObecnie jest to niemożliwe, co potwierdzają interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.Z ulgi wypadną natomiast wydatki na niekonwencjonalne terapie, choćby zostały one przepisane przez lekarza (np. na terapię komórkami macierzystymi).Co prawda nie zmieni się zasada, zgodnie z którą można odliczać od dochodu różnicę między faktycznie poniesionymi wydatkami na leki przepisane przez lekarza a kwotą 100 zł. Resort finansów chce jednak, aby taka preferencja dotyczyła wyłącznie leków zdefiniowanych w prawie farmaceutycznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 974 ze zm.).Pozostałe zmiany będą korzystne zarówno dla niepełnosprawnych, jak i ich opiekunów.Jedna z nich ma dotyczyć wydatków na przewozy niepełnosprawnego w karetkach sanitarnych lub w jakimkolwiek innym pojeździe (jeśli niepełnosprawny zaliczany jest do I lub II grupy inwalidztwa bądź jest dzieckiem do 16 lat). Obecnie można je odliczać od dochodu wyłącznie gdy przewóz jest konieczny ze względu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
Resort finansów proponuje, aby ulgą zostały objęte wszystkie wydatki poniesione na odpłatne przewozy, czy to karetką sanitarną, czy to w jakimkolwiek innym pojeździe.Projekt zakłada też korzystne rozwiązania dla opiekunów osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidzkiej i opiekunów niepełnosprawnych dzieci do lat 16. Opiekunowie mogliby odliczać wydatki na odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego oraz pobyt na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego albo zakładzie rehabilitacji leczniczej. Obecnie z preferencji mogą skorzystać wyłącznie podopieczni.Ulgą miałby też zostać objęty nie tylko zakup i naprawa, lecz także najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji. Ponadto odliczyć będzie można wydatki na zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie określonym przez ministra zdrowia.Projekt zakłada również, że 13. emerytury nie będą wliczane do limitu dochodów (dwunastokrotność renty socjalnej), po którego przekroczeniu opiekunowie osoby niepełnosprawnej nie mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. ©℗
Ocena: 0
Wyświetleń: 274 Dodał(a): zibi2